1

ایجاد نمونه‌های آزمایشگاهی محصولات مبتنی بر بلاک‌چین در ایران

[ad_1]

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس درباره جایگاه بلاک‌چین در نظام بانکی ایران گفت: در حال حاضر، بلاک‌چین به عنوان یک فناوری که اثرات آن در حال سنجش است، به شمار می‌رود و بر اساس آخرین اطلاعات موجود هنوز فعالیتی به عنوان یک محصول عملیاتی ارائه نشده، اما مراکز پژوهشی در حال انجام اقداماتی در حوزه ایجاد نمونه‌های آزمایشگاهی در راستای عرضه محصول هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مقاومت در برابر پذیرش فناوری زنجیره بلوک، افزود: زمانی که فناوری جدیدی وارد می‌شود، مقاومت‌هایی در برابر آن ایجاد می‌شود و فناوری بلاک‌چین نیز به عنوان یک فناوری جدید با این مقاومت‌ها روبرو شده است.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم بلاک‌چین ابزار و فناوری جدیدی است که با وجود مخالفت‌ها اثرگذار خواهد، بر همین اساس باید در مقابل آن هوشمند بود و بررسی کرد تا چگونه می‌توان از این فناوری به بهترین نحو برای ارائه سرویس استفاده کرد.

حکیمی با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی در خصوص فناوری بلاک‌چین اظهار داشت: فناوری بلاک‌چین دو اثر قابل مشاهده دارد، اول اینکه فناوری زنجیره بلوک به عنوان فناوری سیستمی غیرمتمرکز می‌تواند به عنوان یک رقیب و جایگزین برای سیستم متمرکز مبتنی بر  یک نهاد واسط باشد، اما اگر عمیق‌تر بررسی شود می‌توان گفت بلاک‌چین می‌تواند تغییر ماهیت نهادهایی که فعالیت دارند را به دنبال داشته باشد که فعلا نمی‌توان گفت تغییرات نهادی قابل توجهی رخ خواهد داد یا تغییرات صرفا در حوزه تغییر سامانه‌های متمرکز به غیرمتمرکز خواهد بود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: همانطور که محصولات مبتنی بر فناوری بلاک‌چین در سطح جهان دیده شده، در طول چند سال آینده محصولات مبتنی بر این فناوری در ایران دیده خواهند شد.

وی با بیان اینکه باید برای استفاده از فناوری بلاک‌چین دفترداری توزیع شده را به رسمیت شناخت، گفت: مهم ترین بحثی که وجود دارد این است که ظرفیت‌های فنی باید استفاده شود و  دفترداری توزیع یافته از سوی نهادهای قانونی و حقوقی به رسمیت شناخته شود.

[ad_2]