1

سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا کاهش یافت

[ad_1]

ساعت24-طبق گزارش کمیته ملی روابط آمریکا و چین، در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا بیش از ۳۵ درصد افت کرد، که دلیل آن تغییر سیاست‌گذاری‌ها در هر دو کشور بوده است.

به گزارش شین‌هوا،  طبق گزارش کمیته ملی روابط آمریکا و چین، در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا بیش از ۳۵ درصد افت کرد، که دلیل آن تغییر سیاست‌گذاری‌ها در هر دو کشور بوده است.

در سال ۲۰۱۷ میزان تبادلات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا از رکورد ۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶، به ۲۹ میلیارد دلار افت کرد که این اولین افت بزرگ آن در یک دهه اخیر است.

ارزش مالکیت‌های به تازگی کسب شده چینی در آمریکا هم ۹۰ درصد نسبت به سال قبل از آن سقوط کرد و بر طبق این گزارش، تاثیر این افت سرمایه‌گذاری در سطح محلی محسوس بوده است.

در گزارش آمده است: پروژه‌های چینی گلخانه در آمریکا به تاخیر افتاده‌اند، مشاغل کمتری ایجاد شده‌اند و حتی برخی شرکت‌های چینی برای دارایی‌های آمریکای خود به دنبال خریدار هستند.

در این گزارش دو عامل مسئول این کاهش سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند؛ از یک سو قانون‌گذاران چینی قوانین نظارتی بر شرکت‌های کونگلومرایی (چندملیتی یا تجمع چند شرکت) را تشدید کرده‌اند که به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های خروجی را محدود کرده است. از سوی دیگر کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا، که یک پنل متشکل از آژانس‌های گوناگون است و خرید کارخانه‌های آمریکایی توسط خارجی‌ها را بررسی می‌کند، بررسی سرمایه‌گذاری‌های چینی را سخت‌گیرانه‌تر کرده است.

مهر

[ad_2]

Source link