1

فردا؛ اخذ آخرین دفاعیات از متهمان پرونده بانک سرمایه

[ad_1]

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه فردا برگزار می‌شود.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه فردا به صورت علنی و به ریاست قاضی مسعودی برگزار می‌شود.

قرار است در این جلسه، آخرین دفاعیات از متهمان اخذ شود.

تا کنون دو جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه برگزار شده است. در جلسه اول، اتهامات علی بخشایش قرائت و این متهم به دفاع از خود پرداخت.

در جلسه دوم که هفته گذشته برگزار شد، پرویز کاظمی هم از خود دفاع کرد. در جلسه قبلی اعلام شد که متهم ردیف سوم به دلیل گواهی پزشکی در بیمارستان بستری شده است. به این متهم فرصت قانونی برای ارائه گواهی پزشکی قانونی از سوی دادگاه ارائه شده است، در صورتی که متهم نتواند در جلسه فردا گواهی پزشکی خود را به دادگاه ارائه کند، وثیقه اش لغو خواهد شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفته‌اند.

سه متهم پرونده بانک سرمایه در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.

 

مهر

[ad_2]