1

شرط ترخیص دارو و شیرخشک همراه مسافر

[ad_1]

سخنگوی سازمان غذا و دارو، از مکاتبه وزیر بهداشت با دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت، با هدف جلوگیری از ورود و ترخیص کالا‌های سلامت همراه مسافر و چمدانی خبر داد.

کیانوش جهانپور به محتوای نامه‌ای اشاره کرد که وزیر بهداشت با علی نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت مکاتبه کرده است.

وی با اشاره به موضوع ورود فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی همراه مسافر، اظهارداشت: در نامه وزیر، به صراحت عنوان شده است که واردات و ترخیص فرآورده‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، طبیعی، مکمل تغذیه ای، فرآورده‌های ویژه متابولیسم، شیرخشک رژیمی و غذا‌های ویژه بیماران به صورت همراه مسافر، چمدانی و یا از طریق محصولات پستی به استناد قوانین و مقررات موجود از جمله تبصره یک بند ج. از ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی ممنوع است.

شرط ترخیص دارو و شیرخشک همراه مسافر

 

جهانپور ادامه داد: در نامه وزیر به دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت، تاکید شده است که ترخیص این نوع فرآورده‌ها بیش از میزان مصرف شخصی، مستلزم صدور مجوز سازمان غذا و دارو است.

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، در نامه وزیر تاکید شده است که ترخیص این فرآورده‌ها صرفا در حد مصرف شخصی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط و راسا به تشخیص کارشناس گمرک مستقر در مبادی ورودی کشور مجاز است.

[ad_2]