1

148 واحد صنعتی در 6 ماه اول امسال ضمانت نامه دریافت کردند

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوساز پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت شاتا، «محمد حسین مقیسه» افزود: از این تعداد 64 ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک به مبلغ 468 میلیارد ریال بوده که شامل ضمانت نامه اعتباری توسعه، اعتباری سرمایه در گردش، اعتباری ایجادی و غیر اعتباری است.

وی یادآور شد: جمع ضمانت نامه های تمدیدی 84 فقره به مبلغ 485 میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته 29 درصد در تعداد و 32 درصد در مبلغ رشد نشان می دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک جمع ضمانت نامه های غیر اعتباری 6 ماهه ابتدای سال از سوی این صندوق را 4 فقره به مبلغ 15 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: فعال ترین بانک های ذی نفع در صدور ضمانت نامه به ترتیب بانک سینا با 19 فقره به مبلغ 233 میلیارد ریال، پست بانک با 20 فقره به مبلغ 102 میلیارد ریال و بانک سپه 5 فقره به مبلغ 30 میلیارد ریال بوده اند.

مقیسه خاطرنشان کرد: بیشترین ضمانت نامه های صادره در 6 ماهه ابتدای سال در استان های کرمانشاه با 25 فقره به مبلغ 131 میلیارد ریال، خراسان جنوبی با 6 فقره به مبلغ 44 میلیارد ریال ، خراسان رضوی با دو فقره به مبلغ 38 میلیارد ریال و همدان با 3 فقره به مبلغ 37 میلیارد ریال بوده است.

[ad_2]