1

هفت هزار میلیارد ریال به آبخیزداری اختصاص یافت

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، «هوشنگ جزی» عصر پنجشنبه در دهمین نشست ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، افزود: با اختصاص این اعتبار عملیات آبخیزداری، مکانیکی و بیومکانیکی در سطح 700 هزار هکتار عرصه کشور اجرایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: این منابع مالی به منظور افزایش تغذیه سفره های زیر زمینی و مقابله با خشکسالی ها، کنترل عوامل فرسایش آبی و افزایش پوشش گیاهی مراتع اختصاص یافته است.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ذخیره سازی و نفوذ آب به منابع زیر زمینی تا 520 مترمکعب در هر هکتار و افزایش علوفه تا 120 کیلوگرم در سال را از مزایای اجرای کار آبخیزداری در کشور عنوان کرد.
جزی بیان کرد: 25 هزار هکتار جنگل کاری، 50 هزار هکتار مدیریت مراتع، مبارزه با آفات و آتش سوزی و تهیه سند تک برگی برای هشت میلیون هکتار عرصه از برنامه های مهم در دستور کار سازمان جنگل ها و مراتع است.
وی درباره مزایا و فواید طرح های آبخیز داری گفت: هزینه در بحث پیشگیری بهتر از پرداخت هزینه برای جبران خسارت است و بر اساس برآوردها، هر یک از فعالیت های آبخیزداری پنج برابر سودمند است.
جزی افزود: ایران سه برابر جهان تبخیر و یک سوم آن بارندگی دارد که این داده ها ضرورت مدیریت آب و نقش طرح های آبخیزداری در ذخیره آب موجود در سفره های زیرزمینی و نگهداری آن در خاک را افزایش می دهد.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: حفاظت از عرصه های طبیعی و اجرای طرح های آبخیزداری نیازمند تامین اعتبار و هم افزایی دستگاه های اجرایی مربوطه با این سازمان است.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: سهم استان سمنان از اعتبارات صندوق توسعه ملی 164میلیارد ریال است.
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، دبیر ستاد هماهنگی و مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور حضور در دهمین نشست ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به سمنان سفر کرد.
7342/6103

انتهای پیام /*

[ad_2]