1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link
ایران در جمع ۱۱ کشور فاقد بانک خارجی

[ad_1]

به گزارش تراز ، یک گزارش کارشناسی به تاثیر و نقش بانک‌های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است؛ در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال ۲۰۰۸ منتج به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و کاهش ورود بانک‌های خارجی شد.

در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت بانک‌های خـارجی، متفاوت بود. در حالی که بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند، بانک‌های کشـورهای در حـال توسعه، سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشـورها بـه ویژه همکـاری‌ از نـوع جنـوب-جنـوب (همکـاری بانـک‌های اقتصادهای در حال توسعه با یکدیگر) را افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بـروز بحران مالی، بانکداری بین‌المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسـعه محسوب می‌شود. در همین مدت به‌رغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانک‌های خـارجی، توسـعه بیشـتر بانک‌های بین‌المللی بزرگ، ادامه یافت.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانک‌های جهانی موجب رفع محدودیت‌های مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین‌شده را تسهیل می‌کند و از این طریق به نوعی مساله نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران می‌کنند. از سوی دیگر حضور سرمایه‌های خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور میزبان وارد می‌کند تا سیاست‌های خوب را پذیرفته و روش‌های حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می‌کند، بپذیرند و اجرا کنند.

 بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات، اثر مـی‌گـذارد: نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و تکنولوژی‌های جدید موردنیاز که منجـر بـه شـکل‌گیـری نظـام‌هـای بـانکی رقابتی‌تر می‌شود و دوم از طریق امکان تسهیم ریسک و تنـوع‌بخشـی که باعـث همـوارسـازی و کـاهش تـاثیر منفـی شوک‌های داخلی می‌شود.

مطالعه انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ کـه مبتنـی بـر شـواهدی از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون است، نشان می‌دهد که در زمان بروز بحران‌های داخلی، بانک‌های خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه تسهیلات، رفتار ضدچرخه‌ای کمتری در مقایسه با بانک‌های داخلی دارند و به عبارتی تضعیف شـرایط اقتصـادی موجـب کاهش اعتباردهی این بانک‌ها، نمی‌شود.

تفاوت فعالیت بانک‌های خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی

نتیجه مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ در رابطه با ۲۶ کشـور در حـال توسـعه در زمـان آزادسـازی نظام بانکی آنها نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که بانک‌های داخلی رقابتی‌تر هسـتند، ورود بانک‌هـای خـارجی موجـب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می‌شود و در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی غیـررقـابتی، بـا ورود بانـک خارجی با کاهش تسهیلات، روبرو می‌شوند. عدم وجود محیط رقابتی در نظام بانکی باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات کافی در مورد مشتریان جدید، بانک‌های خارجی به ناچار به سمت ایمن‌ترین و بزرگترین بنگاه‌ها هـدایت شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای فعالیت بانک‌ها، تمایل بانک‌های خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌یابد.

آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانک‌های خارجی در ۱۱۳ کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات، دارایی‌ها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو ۱۱ کشور قرار دارند.

 این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانک‌های خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: «بانک‌های خارجی می‌توانند دسترسی بـه منـابع خـارجی را بـرای بنگاه‌های صادراتی فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات کمک کنند. بررسـی‌ها نشـان داده اسـت کـه در اقتصادهایی که بانک‌های خارجی حضور دارند بنگاه‌ها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی کـه بانـک مادر در کشور مبدا وارداتی کالاها یا خدمات صادراتی، واقع شده باشد. در اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، وجـود بانک‌های خـارجی، نقـش زیـادی ندارند در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، نقش و میزان اثرگذاری این بانک‌ها، بیشتر است.

اهمیت حضور بانک‌های خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاه‌هـا و تقویـت کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا به‌رغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور از مزیت بانک‌های خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند. عدم‌حضور بانک‌های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های اقتصادی نبود، دارد.

برابر بند د ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است تا کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت (مسئولیت اجرا با دولت)، اقدامات لازم را در خصوص اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب چهارم خرداد ۱۳۸۱ انجام دهند. عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست این حکم قانونی به نحوی که منجر به حضور موثر بانک‌های خارجی در کشور شده و اقتصاد کشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد.

[ad_2]

Source link
مسئولیت ورود بدون ثبت سفارش خودرو با وارد کننده است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی انتشار اخباری با عنوان« تعداد خودروهای متوقف در گمرک از ۱۰هزار دستگاه گذشت » دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد:

مطابق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ ،  واردات کالا مستلزم انجام فرایند ثبت سفارش می باشد و واردات بدون پیش شرط یاد شده ، مغایر ضوابط و مقررات مربوطه است، بنابراین ورود خودرو به گمرکات بدون ثبت سفارش ، رعایت نکردن قانون است و ورود بدون ثبت سفارش خودرو یا هر کالای دیگری به گمرکات و بنادر کشور مسئولیتش بر عهده وارد کننده است.

کلیه ثبت سفارشات خودرو دارای مدت اعتبار شش ماهه می باشد و واردات خودرو از محل ثبت سفارش های معتبر قبلی در حال انجام بوده و خللی در واردات خودرو وجود ندارد، بنابر این  «توقف موقت ثبت سفارش» خودرو به معنی  «توقف واردات خودرو»  نیست.

بر اساس آمار مستخرجه از سامانه گمرک در هفت ماهه اول امسال، تعداد خودرو وارد شده به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و لذا در نتیجه افزایش عرضه ، بطور اصولی کاهش قیمت ها مورد انتظار است لکن در حال حاضر بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه گردیده که یکی از علل اصلی آن اظهار نظرهای غیرکارشناسانه برخی فعالین اقتصادی مبنی بر انتشار اخبار متعددی از قبیل «توقف واردات خودرو» در رسانه ها است که نتیجه آن تاثیر گذاری در ملتهب نمودن بازار خودرو می باشد.

در حال حاضر با توجه به سیاست ها و دستورالعمل پیشنهادی ارسال شده به هیات محترم دولت، موقتاً ثبت سفارش خودرو تا وصول دستورالعمل جدید ، متوقف گردیده است.

[ad_2]

Source link
نرخ های جدید اینترنت اعلام شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیر حجمی را اعلام کرد.

وی گفت: تعرفه سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکتها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف کننده نهایی فراهم است.

جهرمی تاکید کرد: این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکتها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (صد و بیست و هشت کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.

به گفته وی، در مصرف منصفانه ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین الملل لحاظ شود.

وی تاریخ اجرای این مصوبه را قبل از دهم آذرماه عنوان کرد و گفت: این تعرفه صرفا برای دسترسی به اینترنت ثابت (از جمله ADSL و فیبرنوری) است.

وزیر ارتباطات با تشکر از کسانی که با اشتراک نظرات خود در تدوین و تصویب این نظام جدید تعرفه ای، کمک کردند، افزود: اطلاعات بیشتری از این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، امروز از سوی رگولاتوری اعلام می شود.

[ad_2]

Source link
معضل تولید، باز بودن مسیر قاچاق به داخل است/ تأمین‌ مالی واردات غیرقانونی کالا باید بسته شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزود: این نوع مرزبانی، نظام تعرفه حمایت از تولید را مخدوش می‌کند، ما «در» را کوچک می‌کنیم و دشمن اقتصادی از «دیوار» وارد می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که تأمین مالی واردات غیر قانونی کالا به کشور با شناسایی گلوگاه‌ها باید بسته شود، گفت: باید به گمرک اختیارات کافی داد و ورود کالا به مناطق آزادی که هدف اولیه تأسیس آن‌ها پردازش و توسعه صادرات بوده است، با کنترل‌های جدی گمرکی محدود شود.

[ad_2]

Source link
کشف ۱۴هزار بسته داروی قاچاق +عکس

[ad_1]

ماموران گمرک بیش از ١٤ هزار بسته انواع داروی قاچاق را از یک کامیون ورودی کشف و ضبط کردند.

[ad_2]

Source link
نگرانی از افزایش قاچاق و گشایش مسیر جدید تجارت ازسوریه با قطع روابط تجاری ایران و اقلیم کردستان/ ۳۰درصد صادرات به عراق مربوط به اقلیم کردستان است

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – حمیده قاسمی؛ سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره درخواست دولت مرکزی عراق مبنی بر قطع روابط تجاری ایران و ترکیه با اقلیم عراق گفت: روزانه بیش از 2000کامیون صادرات از طریق مرزهای مشترک ایران و عراق صورت می‌گیرد که 600کامیون از آن مربوط به صادرات به اقلیم کردستان است.

وی افزود: به علت این که همواره قوانین گمرکی و اداری اقلیم کردستان منظم‌تر و سیستماتیک‌تر بوده است، تجار ترجیح می‌دادند صادرات خود را از گذرگاه های کردستان انجام دهند، اما از سال گذشته دولت مرکزی عراق اقدام به ایجاد گمرک بین این اقلیم و خود کرد و همین امر سبب از بین رفتن انگیزه تجار برای استفاده از این منطقه به عنوان گذرگاه به سایر نقاط عراق شد. به همین دلیل صادرات به این اقلیم تا روزی 600کامیون کاهش پیدا کرد.

حسینی ادامه داد: از طرفی در گذرگاه‌های این اقلیم بازرسی بین‌المللی نیست و نیاز به ویزا وجود نداشته است و تعرفه‌های گمرگی معقول‌تر وکمتر ار گمرگات عراق بوده است و این‌ها امتیازات بزرگی برای تجار بوده که تجارت را از گمرکات این اقلیم مانند پرویزخان، تمرچین و باشماق انجام دهند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با برآورد میزان صادرات ایران به اقلیم کردستان خاطر نشان کرد: صادرات کشور ما به این اقلیم بین 25تا 30درصد کل صادرات به عراق را تشکیل می دهد و به دلیل بسته بودن این اقلیم، این منطقه مانند یک کشور فدرالی حدود چهار، پنج میلیونی است که همه اقلام خود را اعم از اقلام غذایی، لوازم ساختمانی مانند سیمان و کاشی، مواد پتروشیمی، لبنیات، میوه وتره بار، فراورده نفتی، ظروف یک بار مصرف و غیره را از کشورهای ایران و ترکیه وارد می‌کند. از این رو بازار آن برای ما به اندازه کل صادرات به ترکیه یا کل صادرات به کشورهای آسیای میانه ارزش دارد و همواره بازار خوبی برای ما بوده است.

حسینی افزود: از طرفی با وجود همه همکاری‌های سیاسی و تجاری که از طرف ایران به دولت مرکزی عراق صورت می‌گیرد، کردها در روابط تجاری خود همواره بهتر از دولت مرکزی عمل کرده‌اند. به عنوان مثال در 4مرز ایران با دولت مرکزی عراق که شامل گمرک شلمچه، چزابه، سومار و مهران است همواره شاهد قوانین سخت گیرانه، بی‌ثباتی قوانین، افزایش هر روزه تعرفه‌ها و مسائلی از این دست بوده‌ایم. همچنین دولت مرکزی عراق کنترل استاندارد این 4گمرک خود را به یک شرکت بین‌المللی سپرده است و آن‌ها قوانینی دارند که برای اخذ مجوزهای صدور بعضی از کالاها گاهی بین یک ماه تا یک ماه و نیم طول می‌کشد، در صورتی که با گمرکات اقلیم کردستان چنین مشکلاتی را نداریم.

وی در خصوص ویزاهای تجار نیز گفت: دولت مرکزی عراق به تجار ما ویزای تجاری مدت‌دار مکرر می‌دهد ولی فقط 7روز تاجر می‌تواند اقامت کند  و تاجر ناچار است هر 7روز یک بار عراق را ترک کند، ولی درباره اقلیم کردستان این گونه نیست. از این رو برخی شرکت‌ها ترجیح می دهند که مدیریت عملیاتی خود را در اقلیم کردستان قرار دهند و  به همین دلیل هم اکنون بسیاری از تجار ما در این اقلیم مستقر هستند و به فعالیت مشغولند.

این مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: یکی از امتیازات روابط تجاری ما با عراق این بوده که به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های این کشور در جنگ، همواره صادر کننده به آن بوده‌ایم و تنها در اقلامی مانند فلزات دست دوم و آهن قراضه وارداتی داشته‌ایم که آن هم رقم قابل ملاحظه ای نبوده است.

حسینی تاکید کرد: عده‌ای تشویق و ترغیب می‌کنند که با بستن مرزها و اعمال فشار، سیاست عراق واحد را دنبال کنند. اما نباید فراموش کنیم که کردهای عراق با کردهای ایران، ترکیه و سوریه نسبت قومی، فرهنگی و حتی خونی دارند و چنان‌چه ترکیه و ایران بخواهند روابط تجاری خود را قطع کنند، کردهای دیگر کشورهای منطقه اقدام به ارسال کمک و قاچاق به این اقلیم می‌کنند و نمی‌گذراند اقوامشان از این تصمیم آسیب ببینند.

وی با تقبیح اقدام بارزانی نسبت به انجام همه پرسی و تلاش برای استقلال از دولت مرکزی عراق گفت: چنان‌چه به درخواست دولت مرکزی عراق مبنی بر قطع روابط تجاری ایران و ترکیه با اقلیم عراق پاسخ مثبت داده شود این امر تبعات سیاسی و اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از سوریه نیز در دست کردهاست و با اقلیم کردستان نیز روابط دوستانه‌ای دارند و در صورت قطع روابط تجاری ایران و ترکیه اقدام به بازکردن مسیر جدیدی می‌کنند؛ بنابراین این تحریم ممکن است هیچ اثری بر این منطقه نداشته باشد و تنها سبب از بین رفتن برگ برنده و موقعیت تجاری ما با این منطقه شود.

[ad_2]

Source link
خیانت احمدی نژاد به بازنشستگان

[ad_1]

نمادین و اعتراضی اقداماتی را انجام دادند اما متاسفانه تنها 10درصد از آنچه می خواستند را به دست آوردند. پویان فر با اشاره به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 بیان کرد: این قانون برای رسیدگی بیشتر به بازنشستگان تصویب شد اما طی 10 سال گذشته هیچکدام از ماده های آن اجرا نشده به همین علت قدرت خرید بازنشستگان 69.7 درصد از بین رفته است. …

…، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور در برنامه تحریریه خبر شبکه یک سیما با تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: رفع عقب ماندگی تاریخی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در دولت اول دکتر روحانی به عنوان یک دغدغه مهم مورد توجه قرار گرفت . به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر نوربخش افزود: از آنجایی که طی هشت سال دولت های نهم و دهم …

واگذاری سهام ملت و اعطای خودرو به صورت لیزینگ برای بازنشستگان کشوری به عنوان دیگر اقدام انجام شده برای این افراد خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مراسم امروز تکریم بازنشستگان به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال 97-1396 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت. …

جنازه ادامه دادند و کار خود را چنان خوب به انجام رساندند که درست همانند خود مائو می نمود. سپس لباس ها را بر تن جسد پوشانیدیم و پرچم حزب کمونیست را که نقش داس و چکش با زمینه ای سرخ داشت بر روی آن کشیدیم. حدود نیمه شب نهم سپتامبر 24 ساعت بعد از مرگ مائو جسدش را در یک تابوت شیشه ای که هوای آن تخلیه شده بود با آمبولانس به تالار بزرگ خلق بردیم. …

…، راضی نیست: از کارهایی که تاکنون انجام شده، خیلی راضی نیستم زیرا می توانستیم بهتر کار کنیم، هرچند کارهای خوبی انجام شده و حداقل صورت مسئله شناسایی و گام هایی برداشته شده است . به گفته او، محاسبه تغییرات نرخ تورم و قدرت خرید بازنشستگان در سال های گذشته 35 هزار میلیارد تومان بوده که در دو تا سه سال اخیر دو هزار و 800 میلیارد تومان آن جبران شده است. او با بیان اینکه روزی که به صندوق …

افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان را در لایحه بودجه پیش بینی کرد و به مجلس فرستاد. مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان ادامه داد: 3 هزار و 200 میلیارد تومان به این اعتبارات افزوده شد، اما آیا این مبلغ دغدغه، شکاف و کاهش قدرت خرید را برطرف کرده است، باد گفت، اذعان اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی به عنوان یک مسؤول دولتی بیش از 67 درصد قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است. …

… هواپیماهای کاغذی در آذرماه سال 95 روزنامه کیهان در گزارشی تحت عنوان پرواز هواپیماهای کاغذی در آسمان انتخابات /پارسال ایرباس امسال بوئینگ! نوشت: بهمن ماه سال 94 در حالی که اندکی از نهایی شدن توافق برجام گذشته بود و از طرفی دیگر جامعه به تدریج در تکاپوی انتخابات مجلس قرار می گرفت هیاهوی قرارداد با یکی از غول های هواپیما سازی جهان یعنی ایرباس به صورت گسترده …

در سال های اخیر که 21 درصد بیش از تورم بوده است اما هنوز حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی کند؛ خاطرنشان کرد: جبران مافات بازنشستگان فقط با همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود و امیدواریم در آینده نزدیک این مهم محقق می شود. دکتر نوربخش ادامه داد: در بخش درمان در این چهار سال اقدامات جدی صورت گرفته که اجرای هتلینگ بیمارستان ها و کمک به طرح تحول سلامت از جمله این اقدامات بوده است …

و اعطای خودرو به صورت لیزینگ برای بازنشستگان کشوری به عنوان دیگر اقدام انجام شده برای این افراد خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در این مراسم به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال 97-1396 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت. منبع : ایرنا …

-1396 به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته است. علی ربیعی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید توجه به مسایل صندوق بازنشستگی را مد نظر قرار داده و اکنون مشکلات احصا شده است. راه حل های مناسب برای سامان دادن به وضعیت این صندوق ها اتخاذ شده است. معتقدم ندیدن صورت مسئله بحران صندوق ها و پاک کردن آن سبب شد فاصله حقوق و قدرت خرید بازنشسته ها افزایش یابد. …

سال های نه چندان دور با 30 میلیون سالمند مواجه خواهیم شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که وظیفه پایدارسازی صندوق ها و حفظ قدرت خرید و ارتقای معیشت بازنشستگان را بر عهده داریم، عنوان کرد: باید در سال های گذشته مراقبت می کردیم که منحنی مستمری بگیری زیر خط تورم نیافتد، اما متاسفانه این اتفاق در سال های گذشته رخ داد. ربیعی ادامه داد: خوشبختانه در این دولت در گام اول …

این چهار سال توانستند نقش سیاسی خود را خوب ایفا کنند و در بدنه قدرت بمانند و اعتماد نهادهای رسمی را به دست بیاورند. این توفیقِ کمی نیست برای کسانی که در پی عادی سازی اند. از طرف دیگر اصلاح طلبان نمی توانند به پیامدهای ناخواسته عادی سازی تن در ندهند. یکی از همین پیامدهای ناخواسته همانندسازی این دست اصلاح طلبان با اصولگرایانِ معتدل در ماشین دولت به نام دولت فراگیر و فراملی است. …

بیمه ملت و اعطای خودرو به صورت لیزینگ برای بازنشستگان کشوری به عنوان دیگر اقدام انجام شده برای این افراد خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مراسم امروز تکریم بازنشستگان به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال 97-1396 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت. …

… وی ادامه داد: حضور در مجلس و صحبت و مذاکره با دولت مردان در سطح کشور انجام شد تا انتظارات به جا و به حقی که برآورده نشده است پیگیری شود و به ثمر برسد اما متأسفانه همه پیگیری هایی که بازنشستگان انجام می دهند و به صورت نمادین اعتراض کردند راه به جایی نبرد و بیشتر از 15 درصد از پیگیری های ما به ثمر ننشست. پویان فر تصریح کرد: طی 10 سال گذشته …

همچنین از واگذاری سهام بیمه ملت و اعطای خودرو به صورت لیزینگ برای بازنشستگان کشوری به عنوان دیگر اقدام انجام شده برای این افراد خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مراسم امروز تکریم بازنشستگان به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال 97-1396 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت. …

اعتبارات افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان را در لایحه بودجه پیش بینی کرد و به مجلس فرستاد. مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان ادامه داد: 3 هزار و 200 میلیارد تومان به این اعتبارات افزوده شد، اما آیا این مبلغ دغدغه، شکاف و کاهش قدرت خرید را برطرف کرده است، باد گفت، اذعان اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی به عنوان یک مسؤول دولتی بیش از 67 درصد قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است. …

…، اما امروز در 2017 اکثر آنها در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گرفتند. تولید سرانه بعضی از آنها 4 برابر شده است، درحالی که تولید سرانه ایران در 40 سال گذشته کاهش یافته است. اگر واقعاً به جمهوری اسلامی و به اقتدار کشور اعتقاد است، باید به این مسائل توجه کرد! صورت مسأله بسیار روشن است. نمی شود هر کس به نام اعتلای کشور ساز خود را بزند. دولت فقط قوه مجریه نیست کل حاکمیت باید …

هزار سالمند داریم و در سال های نه چندان دور با 30 میلیون سالمند مواجه خواهیم شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که وظیفه پایدارسازی صندوق ها و حفظ قدرت خرید و ارتقای معیشت بازنشستگان را بر عهده داریم، عنوان کرد: باید در سال های گذشته مراقبت می کردیم که منحنی مستمری بگیری زیر خط تورم نیافتد، اما متاسفانه این اتفاق در سال های گذشته رخ داد. …

واگذاری سهام بیمه ملت و اعطای خودرو به صورت لیزینگ برای بازنشستگان کشوری به عنوان دیگر اقدام انجام شده برای این افراد خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مراسم امروز تکریم بازنشستگان به اقدام های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ضروری برای سال 97-1396 به یک هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان درحالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392تنها 80 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشت. …

…: از کارهایی که تاکنون انجام شده، خیلی راضی نیستم زیرا می توانستیم بهتر کار کنیم، هرچند کارهای خوبی انجام شده و حداقل صورت مسئله شناسایی و گام هایی برداشته شده است . به گفته او، محاسبه تغییرات نرخ تورم و قدرت خرید بازنشستگان در سال های گذشته 35 هزار میلیارد تومان بوده که در دو تا سه سال اخیر دو هزار و 800 میلیارد تومان آن جبران شده است. او با بیان اینکه روزی که به صندوق آمدم …

یکی اینکه صندوق ها را پایدار و دوم اینکه معیشت سالمند را حفظ کنیم به صورتی که قدرت خرید بازنشسته پایین نیاید، البته جمع کردن این دو تا در کنار هم واقعا سخت و دشوار است. ربیعی ادامه داد: ما باید در سال های گذشته مراقبت می کردیم منحنی مستمری بگیری پایین نرخ تورم نیفتد که این افتاق افتاد و قدرت خرید بازنشسته را فوق العاده کاهش داد الان باید قدرت خرید را افزایش دهیم خوشبختانه کاری که ما در …

حقی که برآورده نشده است پیگیری شود و به ثمر برسد اما متأسفانه همه پیگیری هایی که بازنشستگان انجام می دهند و به صورت نمادین اعتراض کردند راه به جایی نبرد و بیشتر از 15 درصد از پیگیری های ما به ثمر ننشست. پویان فر تصریح کرد: طی 10 سال گذشته قوانین مدیریت خدمات کشوری اجرایی نشده است و بازنشستگان 67.9 درصد از قدرت توان خرید خود را از دست دادند، همیشه و همه ساله باید بر اساس تورم کشور …

… هواپیماهای کاغذی در آذرماه سال 95 روزنامه کیهان در گزارشی تحت عنوان پرواز هواپیماهای کاغذی در آسمان انتخابات /پارسال ایرباس امسال بوئینگ! نوشت: بهمن ماه سال 94 در حالی که اندکی از نهایی شدن توافق برجام گذشته بود و از طرفی دیگر جامعه به تدریج در تکاپوی انتخابات مجلس قرار می گرفت هیاهوی قرارداد با یکی از غول های هواپیما سازی جهان یعنی ایرباس به صورت گسترده مطرح شد. …

…: از کارهایی که تاکنون انجام شده، خیلی راضی نیستم زیرا می توانستیم بهتر کار کنیم، هرچند کارهای خوبی انجام شده و حداقل صورت مسئله شناسایی و گام هایی برداشته شده است . به گفته او، محاسبه تغییرات نرخ تورم و قدرت خرید بازنشستگان در سال های گذشته 35 هزار میلیارد تومان بوده که در دو تا سه سال اخیر دو هزار و 800 میلیارد تومان آن جبران شده است. او با بیان اینکه روزی که به صندوق آمدم …

…، ادامه داد: کاهش قدرت خرید بازنشستگان به 67.7 درصد رسید که در دولت یازدهم مصمم به اصلاح این رویه شدیم و تاحدودی هم موفق عمل شد گرچه هنوز به طور کامل اجرا نشده است. اسلامیان تبعیض حقوق میان بازنشستگان را از مسائل و چالش های بزرگ این قشر برشمرد و ابرازامیدواری کرد در یک دوره زمانی تعدیل شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از توجه جدی دولت تدبیر و امید به مسایل و چالش …

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت و گو با محسن صفایی فراهانی فعال سیاسی اصلاح طلب از چالش ها و راهکارهای اقتصاد سیاسی کشور نوشت: هدفگذاری دولت و برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی اقتصادی در کشور، نیازمند سرمایه گذاری سالانه 775 هزار میلیارد تومان است. تأمین چنین حجمی از منابع که 200 میلیارد دلار را شامل می شود، نه در توان دولت است، نه بانک ها. می ماند بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی. …

آخرین آنها “صندوق فولاد” بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال 92 اموالی را به صندوق فولاد دادند که خود آنها نیاز سرمایه گذاری مجدد دارد. افزایش رقم وام ضروری تا 4 میلیون تومان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه وام ضروری بازنشستگان امسال تا چهار میلیون تومان و تا سقف 300 هزار نفر افزایش یافت گفت: قبلا در 25 استان پرداخت متمرکز حقوق صورت می گرفت …

… وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که وظیفه پایدارسازی صندوق ها و حفظ قدرت خرید و ارتقای معیشت بازنشستگان را بر عهده داریم، عنوان کرد: باید در سال های گذشته مراقبت می کردیم که منحنی مستمری بگیری زیر خط تورم نیافتد، اما متاسفانه این اتفاق در سال های گذشته رخ داد. ربیعی ادامه داد: خوشبختانه در این دولت در گام اول مصائب صندوق ها که پنهان …

… پروژه بزرگ مسکن مهر میارکلای ساری، نمونه رهاشده از سوی مسکن و راه و شهرسازی است. کم توجهی در دولت فعلی باعث شد که این پروژه چندان مورد توجه مردم قرار نگیرد. مدیرکل راه و شهرسازی مازندران دی ماه سال گذشته در ارتباط با پروژه های مسکن مازندران اظهار کرد: …

[ad_2]

Source link
ترافیک اینترنت داخلی همراه اول رایگان می شود

[ad_1]

به گزارش تراز ، اپراتور همراه اول اعلام کرد: در این طرح، کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می توانند از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم سال ۹۶، به طور رایگان و بدون پرداخت هزینه از سایتهای منتخب داخلی بازدید کنند.

کلیه ترافیک سایت های منتخب داخلی که از سوی رگولاتوری به عنوان سایت های داخلی منتخب اعلام شده و در حال حاضر با ۵۰درصد تخفیف برای مشترکین محاسبه می شود، کاملاً رایگان شده و مشترکین در بازه زمانی مذکور هزینه ای بابت استفاده از این سایتها پرداخت نمی کنند.

این طرح شامل کلیه مشترکین دائمی و اعتباری شده و برای تمامی مشترکین چه افرادی که از بسته های اینترنت استفاده کرده و چه افرادی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده می کنند قابل استفاده است.

بر این اساس، برای مشترکینی که از بسته نوترینو استفاده می کنند ترافیک محاسبه شده هنگام بازدید از سایتهای داخلی صفر و برای مشترکینی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده می کنند هزینه استفاده از اینترنت صفر در نظر گرفته می شود.

این طرح از تاریخ ۱۰ شهریور ۹۶ (به مناسبت عید سعید قربان) لغایت ۱۸ شهریور ۹۶ (عید سعید غدیر خم) به صورت خودکار برای همه مشترکین دایمی و اعتباری فعال می شود و پس از اتمام بازه زمانی مذکور، مجدداً مشترکین با ۵۰درصد تخفیف به صورت روزهای قبل شارژ خواهند شد.

[ad_2]

Source link
رشد ۳درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر کشور

[ad_1]

جدیدترین گزارش سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد بیشترین عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر در مردادماه امسال متعلق به بندر شهید رجایی است، در ماه گذشته ۱۳ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۶۱ تن انواع کالا در ۱۹ بندر کشور تخلیه و بارگیری شد.

مطابق جدیدترین آمار منتشر شده سازمان بنادر و دریانوردی عملیات تخلیه و بارگیری در دومین ماه تابستان در مقایسه با تیرماه 96 حدود 3 درصد رشد داشته است، در عین حال عملکرد 5 بندر بوشهر،‌چابهار،‌چارک، شهید باهنر و گناوه در بازه یاد شده منفی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر این اساس در مردادماه امسال 13 میلیون و 22 هزار و 661 تن انواع کالا در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شد که بیشترین عملکرد با 7 میلیون و 120 هزار و 89 تن مربوط به بندر شهید رجایی است. ماه گذشتهیک میلیون و 741 هزار و 234 تن کالای اساسی، 948 هزار و 437 تن کالای فلزی، دو میلیون و 581 هزار و 95 تن کالای ساختمانی و معدنی، 58 هزار و 998 تن ماشین‌آلات، 361 هزار 47 کود و مواد شیمیایی، 111 هزار و 571 تن منسوجات، 246 هزار و 263 خُرده بار، دو میلیون 866 هزار و 959 تن کالای کانتینری و 4 میلوین و 106 هزار و 957 تن فرآورده‌های نفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد.

در این بین عملکرد بنادر بوشهر، چابهار، چارک، شهید باهنر و گناوه در مقایسه با تیرماه رشد منفی داشته است. بیشترین عملکرد منفی با 46.4 درصد متعلق به بندر چابهار بوده و عملکرد بندر گناوه نیز طی مردادماه سال‌جاری در مقایسه با ماه پیش از آن 18.9 درصد کاهش یافته است.

همچنین عملکرد بنادر بوشهر، چارک و شهید باهنر در مرداد 96 به ترتیب 8.3 درصدی، 6.1  و 4.4درصد در مقایسه با تیرماه امسال کاهش یافته است.

[ad_2]

Source link