1

ترخیص کالا و اطلاعات گمرکی

حقوق ورودی

در قانون ترخیص کالا و اطلاعات گمرکی حقوق ورودی چنین تعریف شده است :

حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

اما این تعریف دقیق نیست. چون مالیات بر ارزش افزوده نیز توسط گمرک دریافت می شود اما به عنوان حقوق ورودی شناخته نمی شود. بنابراین می توانیم فرمول کوتاه زیر را برای حقوق ورودی در نظر بگیریم :

حقوق ورودی = ۴ درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی + سایر عوارض ( به جز مالیات )
حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود.

 

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

 

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.
منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد. که در سال 1395 این مالیات 9 درصد میباشد

 

تعریف CIF

CIF (مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight)

تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

اصطلاح‌ «قيمت‌ كالا، بيمه‌ و كرايه‌ تا بندر مقصد» بدين‌ معناست‌ كه‌ فروشنده‌ تحويل‌ كالا را هنگامي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند كه‌ كالا در بندر بارگيري‌ از لبه‌ كشتي‌ عبور كند.
فروشنده‌ بايد هزينه‌ها و كرايه‌ لازم‌ جهت‌ حمل‌ كالا تا بندر مقصد را بپردازد، اما مسئوليت‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا و همين‌ طور هر گونه‌ هزينه‌ اضافي‌ ناشي‌ از حوادثي‌ كه‌ پس‌ از تحويل‌ روي‌ مي‌دهند، از فروشنده‌ به‌ خريدار منتقل‌ مي‌شود. البته‌ در اصطلاح‌ CIF ، فروشنده‌ همچنين‌ بايد خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا در جريان‌ حمل‌ونقل‌، كه‌ مسئوليت‌ آن‌ به‌ عهده‌ خريدار است‌، را تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ دريايي‌ قرار دهد.
در نتيجه‌، فروشنده‌ قرارداد بيمه‌ را منعقد و حق‌ بيمه‌ را پرداخت‌ مي‌كند. خريدار بايد توجه‌ كند كه‌ طبق‌ اصطلاح‌ CIF ، فروشنده‌ تنها ملزم‌ به‌ تهيه‌ حداقل‌ پوشش‌ بيمه‌ مي‌باشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت‌ پوشش‌ بيمه‌ بيشتري‌ برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده‌ درباره‌ اين‌ حد صراحتاً به‌ توافق‌ برسد يا اينكه‌ خود ترتيبات‌ بيمه‌ اضافي‌ را فراهم‌ آورد.
اصطلاح‌ CIF ايجاب‌ مي‌كند كه‌ فروشنده‌ كالا را جهت‌ صدور ترخيص‌ كند. اين‌ اصطلاح‌ فقط‌ براي‌ حمل‌ونقل‌ از طريق‌ دريا يا آبراههاي‌ داخلي‌ كاربرد دارد. اگر طرفين‌ قصد تحويل‌ كالا يا عبور آن‌ از لبه‌ كشتي‌ را ندارند، بايد از اصطلاح‌ «پرداخت‌ كرايه‌ حمل‌ و بيمه‌ كالا تا مقصد» (CIP) استفاده‌ شود.
الف- تعهدات فروشنده ب- تعهدات خريدار
________________________________________
الف/ 1- تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده‌ بايد كالا و سياهه‌ تجاري‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همين‌ طور هرگونه‌ گواهي‌ مطابقت‌ ديگري‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهيه‌ كند.
ب/ 1- پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت‌ كالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ كند.

________________________________________
الف / 2- مجوزها، اجازه نامه ها و تشريفات
خريدار بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ براي‌ ورود كالا را اخذ كند و در صورت‌ اقتضاء كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ جهت‌ ورود كالا و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را انجام‌ دهد.
ب / 2- مجوزها، اجازه‌نامه ها و تشريفات
فروشنده‌ بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ براي‌ صدور كالا را اخذ كند و در صورت‌ اقتضاء كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ جهت‌ صدور آن‌ را انجام‌ دهد.

________________________________________
الف / 3- قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده‌ بايد طبق‌ شرايط‌ متداول‌ و به‌ هزينه‌ خود، قرارداد حمل‌ كالا را به‌ بندر مقصد مقرر، از راه‌ عادي‌، به‌ وسيله‌ كشتي‌ اقيانوس‌ پيما (يا بسته‌ به‌ مورد به‌ وسيله‌ كشتي‌ ويژه‌ آبراههاي‌ داخلي‌)، از نوعي‌ كه‌ معمولاً براي‌ حمل‌ كالاي‌ موصوف‌ در قرارداد مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد، منعقد سازد.
ب‌) قرارداد بيمه‌
فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود و به‌ ترتيب‌ توافق‌ شده‌ در قرارداد، براي‌ كالا بيمه‌ باربري‌ فراهم‌ نمايد، به‌ طوري‌ كه‌ خريدار يا هر شخص‌ ديگري‌ كه‌ نفع‌ قابل‌ بيمه‌ در كالا دارد بتواند مستقيماً از بيمه‌گر مطالبه‌ خسارت‌ نمايد و همين‌ طور براي‌ خريدار، بيمه‌نامه‌ يا مدرك‌ ديگري‌ دال‌ بر بيمه‌ كالا تهيه‌ كند. قرارداد بيمه‌ با بيمه‌گر يا شركت‌ بيمه‌اي‌ برخوردار از حسن‌ شهرت‌ منعقد خواهد شد و در صورت‌ عدم‌ وجود توافق‌ صريح‌ ديگر، مطابق‌ حداقل‌ پوشش‌ شروط‌ بيمه‌ باربري‌ مؤسسه‌ بيمه‌گران‌ لندن‌ يا هر مجموعه‌ شروط‌ مشابه‌، خواهد بود. مدت‌ پوشش‌ بيمه‌ با ماده‌ (5) از قسمت‌ ب‌ و ماده‌ (4) از همين‌ قسمت‌ انطباق‌ خواهد داشت‌. در صورت‌ درخواست‌ خريدار، فروشنده‌ كالا را به‌ هزينه‌ وي‌ حتي‌الامكان‌ در مقابل‌ خطر جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و ناآراميهاي‌ داخلي‌ بيمه‌ خواهد كرد. حداقل‌ مبلغ‌ بيمه‌، قيمت‌ كالا را به‌ ترتيب‌ مذكور در قرارداد، به‌ علاوه‌ 10 درصد آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار خواهد داد (يعني‌ 110%)و به ‌پولي ‌پيش‌بيني ‌خواهد شد كه‌ قرارداد بر حسب‌ آن‌ انعقاد يافته‌ است‌.
ب / 3- قرارداد حمل بيمه
الف‌) قرارداد حمل‌
تعهدي‌ ندارد .
ب‌) قرارداد بيمه‌
تعهدي‌ ندارد .

________________________________________
الف/ 4- تحويل دادن
فروشنده‌ بايد كالا را در بندر بارگيري‌ و در تاريخ‌ يا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ روي‌ عرشه‌ كشتي‌ تحويل‌ دهد.
ب / 4- تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل‌ كالا را، هنگامي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ انجام‌ شد، قبول‌ و كالا را در بندر مقصد مقرر از حمل‌كننده‌ دريافت‌ كند.

________________________________________
الف / 5- انتقال خطر
فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (5) از قسمت‌ ب‌، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ از لبه‌ كشتي‌ در بندر بارگيري‌ عبور كند، تقبل‌ نمايد.
ب / 5- انتقال خطر
خريدار بايد هرگونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از عبور از لبه‌ كشتي‌ در بندر بارگيري‌، تقبل‌ كند.
خريدار بايد چنانچه‌ در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌ گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از تاريخ‌ توافق‌ شده‌ يا انقضاي‌ مدت‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ بارگيري‌ تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

________________________________________
الف / 6- تقسيم هزينه‌ها
فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (6) از قسمت‌ ب‌
• كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شود، بپردازد.
• كرايه‌ حمل‌ و تمامي‌ هزينه‌هاي‌ ديگر ناشي‌ از بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، از جمله‌ هزينه‌هاي‌ بارگيري‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ را بپردازد.
مخارج‌ بيمه‌ ناشي‌ از بند ب‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌ را بپردازد.
• هرگونه‌ مخارج‌ تخليه‌ كالا در بندر تخليه‌ توافق‌ شده‌ را كه‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ به‌ عهده‌ فروشنده‌ است‌، بپردازد.
• در صورت‌ اقتضاء مخارج‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ براي‌ صدور كالا و كلية‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌هاي‌ رسمي‌ متعلق‌ به‌ صدور كالا و همين‌ طور ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را، در صورتي‌ كه‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ به‌ عهده‌ فروشنده‌ باشد، بپردازد.
ب / 6- تقسيم هزينه‌ها
خريدار بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌
• كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را پس‌ از تحويل‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌، بپردازد.
• كلية‌ هزينه‌ها و مخارج‌ مربوط‌ به‌ كالا در جريان‌ حمل‌ تا رسيدن‌ به‌ بندر مقصد را بپردازد، مگر اينكه‌ چنين‌ هزينه‌ها و مخارجي‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ به‌ عهده‌ فروشنده‌ باشد.
• هزينه‌هاي‌ تخليه‌ كالا (از جمله‌ مخارج‌ دوبه‌ كاري‌ و باراندازي‌) را بپردازد.
• اگر در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، كلية‌ هزينه‌هاي‌ اضافي‌ كالا ناشي‌ از چنين‌ امري‌ را پس‌ از تاريخ‌ توافق‌ شده‌ يا انقضاي‌ مدت‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ بارگيري‌ بپردازد، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.
در صورت‌ اقتضاء كلية‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌ها و همين‌ طور مخارج‌ انجام‌ تشريفات‌ گمركي‌ براي‌ ورود كالا و در صورت‌ لزوم‌ براي‌ ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را، در صورتي‌ كه‌ جزء مخارج‌ قرارداد حمل‌ منظور نشده‌ باشد، بپردازد.

________________________________________
الف / 7- اطلاع به خريدار
فروشنده‌ بايد به‌ خريدار در اين‌ مورد كه‌ كالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شده‌ است‌، اطلاع‌ كافي‌ بدهد و همين‌ طور هرگونه‌ اطلاع‌ مورد نياز ديگري‌ را در اختيار خريدار بگذارد كه‌ به‌ او امكان‌ مي‌دهد اقداماتي‌ را كه‌ معمولاً براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا ضروري‌ هستند، به‌ عمل‌ آورد.
ب / 7- اطلاع به خريدار
خريدار بايد هرگاه‌ حق‌ تعيين‌ زمان‌ بارگيري‌ كالا يا بندر مقصد با او باشد، در اين‌ خصوص‌ به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ كافي‌ بدهد.

________________________________________
الف / 8- مدرك تحول، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده‌ بايد بلافاصله‌ و به‌ هزينه‌ خود، سند حمل‌ونقل‌ متداولي‌ را تا بندر مقصد مقرر تهيه‌ كند.
اين‌ سند (براي‌ مثال‌ بارنامه‌ دريايي‌ قابل‌ انتقال‌، راهنامه‌ دريايي‌ غيرقابل‌ انتقال‌، سند حمل‌ونقل‌ از طريق‌ آبراه‌ داخلي‌) بايد كالاي‌ موضوع‌ قرارداد را شامل‌ و در مدت‌ مورد توافق‌ جهت‌ بارگيري‌ تاريخ‌ گذاري‌ شود و خريدار را قادر سازد كالا را در بندر مقصد از حمل‌كننده‌ مطالبه‌ كند و چنانچه‌ توافق‌ ديگري‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ باشد، كالاي‌ در راه‌ را با انتقال‌ سند مزبور به‌ خريدار بعدي‌ (در مورد بارنامه‌ دريايي‌ قابل‌ انتقال‌) يا با مطلع‌ ساختن‌ حمل‌ كننده‌ به‌ فروش‌ برساند.
هنگامي‌ كه‌ چنين‌ سند حملي‌ در چند نسخه‌ اصلي‌ صادر مي‌شود، مجموعه‌ كامل‌ نسخ‌ اصلي‌ بايد به‌ خريدار ارائه‌ گردد.
در مواردي‌ كه‌ خريدار و فروشنده‌ توافق‌ كرده‌ باشند كه‌ از طريق‌ وسايل‌ الكترونيكي‌ ارتباط‌ برقرار كنند، سند اشاره‌ شده‌ در بند پيشين‌ ممكن‌ است‌ جاي‌ خود را به‌ پيامي‌ معادل‌ در قالب‌ مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها بدهد.
ب / 8- مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد سند حمل‌ونقل‌ كالا طبق‌ ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌ را، در صورت‌ انطباق‌ با قرارداد، قبول‌ كند.

________________________________________
الف / 9- بررسي – بسته بندي – علامت گذاري
فروشنده‌ بايد هزينه‌ عمليات‌ بررسي‌ كالا (مانند بررسي‌ كيفيت‌، اندازه‌، وزن‌ و تعداد) را كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ لازم‌ هستند، پرداخت‌ نمايد.
فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود كالا را به‌ گونه‌اي‌ بسته‌بندي‌ كند كه‌ براي‌ حمل‌ونقلي‌ كه‌ ترتيبات‌ آن‌ را فراهم‌ كرده‌ است‌، مورد نياز باشد (مگر اينكه‌ در تجارتي‌ خاص‌ معمول‌ باشد كه‌ حمل‌ كالاي‌ موصوف‌ در قرارداد بدون‌ بسته‌بندي‌ صورت‌ گيرد). بسته‌ها بايد به‌ گونه‌ مقتضي‌ علامت‌گذاري‌ شوند.
ب / 9- بازرسي كالا
خريدار بايد هزينه‌ بازرسي‌ پيش‌ از حمل‌ كالا را، به‌ جز هنگامي‌ كه‌ اين‌ بازرسي‌ تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ كشور صادر كننده‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد، پرداخت‌ كند.

________________________________________
الف / 10- ساير تعهدات
فروشنده‌ بايد بنابه‌ درخواست‌ خريدار و به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ او، هرگونه‌ كمكي‌ را جهت‌ تهيه‌ انواع‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها (به‌ جز موارد مذكور در ماده‌ 8 از قسمت‌ الف‌) كه‌ در كشور فرستنده‌ / يا مبدأ صادر يا از اين‌ كشور ارسال‌ مي‌شوند و ممكن‌ است‌ براي‌ وارد كردن‌ كالا و در صورت‌ لزوم‌ براي‌ ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ مورد احتياج‌ خريدار باشند، مبذول‌ دارد.
فروشنده‌ بايد بنابه‌ درخواست‌ خريدار، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد هرگونه‌ بيمه‌ اضافي‌ جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.
ب / 10- ساير تعهدات
خريدار بايد كلية‌ هزينه‌ها و مخارج‌ تهيه‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها، مذكور در ماده‌ (10) از قسمت‌ الف‌ را پرداخت‌ و هزينه‌ها و مخارجي‌ را كه‌ فروشنده‌ به‌ خاطر كمك‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌شود، تأديه‌ كند.
خريدار بايد بنا به‌ درخواست‌ فروشنده‌، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد بيمه‌ كالا جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.

 

آدرس اداره گمرک مشهد٬ آدرس گمرک اصفهان٬ آدرس گمرک فرودگاه امام خمینی٬ آدرس گمرک مشهد٬ آزمون ترخیص کاری٬ آزمون ترخیص کاری گمرک٬ آموزش امور گمرکی و ترخیص کالا٬ آموزش ترخیص کاری٬ آموزش ترخیص کاری گمرک٬ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1390٬ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1390٬ اداره گمرک به انگلیسی٬ اداره گمرک غرب تهران٬ اداره گمرک مشهد٬ ادرس گمرك غرب تهران٬ ادرس گمرک فرودگاه امام٬ استخدام ترخیص کار در بندر عباس٬ اصطلاحات گمرکی به انگلیسی٬ امور اداری گمرک ایران٬ امور ایثارگران گمرک ایران٬ امور رفاهی گمرک ایران٬ امور گمرکی٬ امور گمرکی ایران٬ امور گمرکی و ترخیص کالا٬ امور گمرکی و ترخیص کالا سازمان مدیریت صنعتی٬ امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا٬ امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا (بر اساس قانون جدید گمرکی)٬ امور مالی گمرک ایران٬ بازار کار مدیریت امور گمرکی٬ بازرسی گمرک فرودگاه امام٬ پروانه گمرکی به انگلیسی٬ ترجمه گمرک به انگلیسی٬ ترخيص خودرو٬ ترخيص خودرو از گمرك٬ ترخيص كار بندر عباس٬ ترخيص كالا از گمرک٬ ترخيص كالا به انگليسي٬ ترخیص٬ ترخیص خودرو٬ ترخیص خودرو اروند٬ ترخیص خودرو از پارکینگ٬ ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی رانندگی٬ ترخیص خودرو از گمرک بوشهر٬ ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر٬ ترخیص خودرو بندرعباس٬ ترخیص خودرو خیابان زنجان٬ ترخیص کار٬ ترخیص کار بندر عباس٬ ترخیص کار به انگلیسی٬ ترخیص کار به زبان انگلیسی٬ ترخیص کار خودرو٬ ترخیص کار خودرو اروند٬ ترخیص کار خودرو اروندی٬ ترخیص کار خودرو از گمرک٬ ترخیص کار خودرو بندرعباس٬ ترخیص کار خودرو بوشهر٬ ترخیص کار خودرو تهران٬ ترخیص کار خودرو در بندرعباس٬ ترخیص کار خودرو در بوشهر٬ ترخیص کار خودرو در شیراز٬ ترخیص کار در بندر عباس٬ ترخیص کار کیست٬ ترخیص کار گمرک٬ ترخیص کار گمرک اصفهان٬ ترخیص کار گمرک بندرعباس٬ ترخیص کار گمرک به انگلیسی٬ ترخیص کار گمرک بوشهر٬ ترخیص کار گمرک تهران٬ ترخیص کار گمرک خرمشهر٬ ترخیص کار گمرک فرودگاه امام٬ ترخیص کار گمرک کیست٬ ترخیص کار گمرکات٬ ترخیص کار گمرکی٬ ترخیص کاران٬ ترخیص کاران بندرعباس٬ ترخیص کاران بوشهر٬ ترخیص کاران تهران٬ ترخیص کاران جنوب٬ ترخیص کاران خرمشهر٬ ترخیص کاران خودرو٬ ترخیص کاران گمرک٬ ترخیص کاران گمرک بندرعباس٬ ترخیص کاران نو اندیش٬ ترخیص کاری٬ ترخیص کاری چیست٬ ترخیص کاری در گمرک٬ ترخیص کاری قصرشیرین٬ ترخیص کاری گمرک٬ ترخیص کاری گمرکی٬ ترخیص کالا٬ ترخیص کالا از ترکیه٬ ترخیص کالا از چین٬ ترخیص کالا از دبی٬ ترخیص کالا از گمرک٬ ترخیص کالا از گمرک بندرعباس٬ ترخیص کالا از گمرک به انگلیسی٬ ترخیص کالا از گمرک بوشهر٬ ترخیص کالا از گمرک پیرانشهر٬ ترخیص کالا از گمرک تهران٬ ترخیص کالا از گمرک جلفا٬ ترخیص کالا از گمرک خرمشهر٬ ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام٬ ترخیص کالا از گمرک قشم٬ ترخیص کالا به انگلیسی٬ ترخیص کالا به زبان انگلیسی٬ ترخیص کالا چیست٬ تعرفه گمرک فرودگاه امام خمینی٬ تعرفه گمرکی به انگلیسی٬ خودسوزی گمرک مشهد٬ دانلود کتاب امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا٬ دروس رشته مدیریت امور گمرکی٬ دروس مدیریت امور گمرکی٬ دوره آموزشی امور گمرک و ترخیص کالا٬ دوره آموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا٬ دوره امور گمرکی و ترخیص کالا٬ دوره های امور گمرکی و ترخیص کالا٬ رشته مدیریت امور گمرکی٬ رشته ی مدیریت امور گمرکی٬ سايت گمرك اصفهان٬ سايت گمرك مشهد٬ سایت گمرک ایران نرخ ارز٬ سایت گمرک غرب تهران٬ شماره تلفن گمرك فرودگاه امام خميني٬ عوارض گمرکی به انگلیسی٬ قانون امور گمرکی٬ قانون امور گمرکی 1350٬ قانون امور گمرکی 1390٬ قانون امور گمرکی 1392٬ قانون امور گمرکی 1393٬ قانون امور گمرکی 92٬ قانون امور گمرکی ایران٬ قانون امور گمرکی سال 1390٬ قانون امور گمرکی سال 1392٬ قانون امور گمرکی سال 92٬ قانون امور گمرکی مصوب 1350٬ قانون امور گمرکی مصوب 1390٬ قانون امور گمرکی مصوب 1392٬ قانون امور گمرکی مصوب سال 1390٬ قانون امور گمرکی+pdf٬ قبض انبار گمرک به انگلیسی٬ قوانین امور گمرکی ایران٬ قوانین گمرک فرودگاه امام٬ قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا٬ کارشناسی ارشد مدیریت امور گمرکی٬ کارشناسی مدیریت امور گمرکی٬ کتاب امور گمرکی و ترخیص کالا٬ کتاب امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا٬ کلمه ترخیص کار به انگلیسی٬ گمرك اصفهان٬ گمرك جمهوري اسلامي ايران نرخ ارز٬ گمرك غرب تهران تلفن٬ گمرك فرودگاه امام٬ گمرك فرودگاه مشهد٬ گمرك مرز بازرگان٬ گمرك مشهد٬ گمرک استان اصفهان٬ گمرک اصفهان٬ گمرک اصفهان استخدام٬ گمرک اصفهان فیش حقوقی٬ گمرک اصفهان مزایده٬ گمرک ایران٬ گمرک ایران آمار٬ گمرک ایران استخدام٬ گمرک ایران بخشنامه٬ گمرک ایران بخشنامه ها٬ گمرک ایران تعرفه٬ گمرک ایران تعرفه واردات خودرو٬ گمرک ایران خیابان ولیعصر٬ گمرک ایران نرخ ارز٬ گمرک ایران نرخ رسمی ارز٬ گمرک ایران و ترکیه٬ گمرک بازرگان٬ گمرک بازرگانی٬ گمرک به انگلیسی٬ گمرک بوشهر٬ گمرک بوشهر اختلاس٬ گمرک بوشهر استخدام٬ گمرک بوشهر اعتصاب٬ گمرک بوشهر تلفن٬ گمرک بوشهر خودرو٬ گمرک بوشهر عروسک انسان نما٬ گمرک بوشهر ماشین٬ گمرک بوشهر واردات خودرو٬ گمرک تهران٬ گمرک تهران آدرس٬ گمرک تهران جنوب٬ گمرک تهران خرید٬ گمرک تهران دوچرخه٬ گمرک تهران کاپوتاژ٬ گمرک تهران کجاست٬ گمرک تهران کفش٬ گمرک تهران موتور٬ گمرک تهران ولیعصر٬ گمرک غرب تهران٬ گمرک غرب تهران ادرس٬ گمرک غرب تهران تلفن٬ گمرک غرب تهران کاپوتاژ٬ گمرک فرودگاه اصفهان٬ گمرک فرودگاه امام٬ گمرک فرودگاه امام تلفن٬ گمرک فرودگاه مشهد٬ گمرک مشهد٬ گمرک مشهد تلفن٬ گمرک وزارت بازرگانی٬ گمرکات اصفهان٬ گمرکات بوشهر٬ متن قانون امور گمرکی 1390٬ متن قانون امور گمرکی مصوب 1350٬ متن کامل قانون امور گمرکی مصوب 1350٬ مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی٬ مدیریت امور گمرک٬ مدیریت امور گمرکی٬ معاون امور گمرکی گمرک ایران٬ معرفی رشته مدیریت امور گمرکی٬ معنی گمرک به انگلیسی٬ نشانی گمرک غرب تهران٬ نقشه گمرک غرب تهران