1

بازارهای محدود صادرات غیرنفتی ایران

[ad_1]

صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران که بخش اصلی آن را مشتقات نفت و گاز و مواد اولیه انرژی بر تشکیل می دهد به ۳۱.۵ میلیارد دلار در هشت ماهه اول سال جاری بالغ گردید.

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد در رابطه با بازارهای محدود صادرات غیرنفتی نوشت:

بازارهای محدود صادرات غیرنفتی ایران
 صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران که بخش اصلی آن را مشتقات نفت و گاز و مواد اولیه انرژی بر تشکیل می دهد به ۳۱.۵ میلیارد دلار در هشت ماهه اول سال جاری بالغ گردید.
۴۵ درصد از صادرات غیر نفتی ایران به ۳ کشور همسایه عراق (۲۱٪)، امارات (۱۶٪) و افغانستان (۷٪)، ۲۱ درصد به چین و ۵ درصد به هند انجام می شود. در مجموع ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران فقط به ۵ کشور صورت می گیرد.
 بازارهای محدود صادراتی ایران (که ارتباطی به تحریم های کنونی ندارد) الگویی عقب مانده و قرون وسطایی را از خود نشان می دهد که تا حد قابل توجهی از تکیه بر صادرات مواد خام و اولیه ریشه می گیرد.

[ad_2]