1

فرمول رسیدن به رشد اقتصادی + فیلم

[ad_1]


اقتصاد هنگامی رشد می‌کند که راندمان و بازده کاری افراد و صنایع بیشتر از قبل باشد و این نتیجه تنها هنگامی حاصل می‌شود که سیاست‌های وضع شده بتوانند به تسهیل رشد اقتصادی کمک کنند.

[ad_2]