1

رومانی بر رونق اتحادیه اروپا در دوره ریاستش تاکید کرد

[ad_1]

به گزارش سه شنبه روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از خبرگزاری ملی رومانی (agerpres)، «آنه بریچال» معاون نخست وزیر رومانی ریاست دوره ای دولت متبوعش بر شورای اتحادیه اروپا را اتفاقی تاریخی دانست و وعده داد که به رغم تردیدهای مقام های اروپایی، ریاست دوره ای رومانی موجب انسجام بیشتر میان اعضای اتحادیه اروپا خواهد شد.
وی درباره رویکرد کشورش به چنین فرصتی افزود: از پیش نسبت به عضویت در اتحادیه خرسند بودیم و در خلال این دوره نشان خواهیم داد که تا چه اندازه عضوی وفادار و همراه هستیم.
کشور رومانی از سال 2007 (1386) به اتحادیه اروپا پیوست و این نخستین بار است که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تجربه خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اروپا روز شنبه 29 دسامبر(8 دی) از شک و تردیدهایش درباره توانایی و قدرت کافی دولت رومانی برای اداره اتحادیه اروپا سخن گفت.
ژان کلود یونکر با اشاره به چالش های اتحادیه گفت: بجای صرفا تمرکز بر موضوع برگزیت، توجه اروپا معطوف به چالش های دیگری است.
وی اختلاف نظر سیاسی با واشنگتن، اختلاف بر سر مراودات تجاری با آمریکا و نحوه تعامل با برخی اعضای دیگر اتحادیه همچون رومانی بر سر موضوع هایی چون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را جمله چالش های جدی این اتحادیه دانست.
شبد**9460**1379

انتهای پیام /*

[ad_2]