1

تورم مهمترین آثار رشد نامناسب نقدینگی

[ad_1]

کامران ندری گفت:ایجاد تورم مهمترین آثار و تبعات منفی رشد نامناسب نقدینگی در اقتصاد هر کشوری است.

گروه اقتصادکلان روابط عمومی گروه تجاری ققنوس : به گفته کامران ندری ، نقدینگی به مجموع سپرده های موجود در بانک ها بعلاوه اسکناس ها و مسکوکات در اختیار مردم گفته می شود.

وی ضمن تقسیم بندی نقدینگی از حیث فنی به دو بخش پول و شبه پول اظهارداشت: «پول» به اسکناس و مسکوک در حال گردش به اضافه سپرده های دیداری یا حساب های جاری مردم و «شبه پول» به سپرده های مدت دار مردم در بانک ها اطلاق می شود.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: جمع این دو یعنی پول و شبه پول نقدینگی را در اقتصاد ایران تشکیل می دهد.

وی افزود: رشد بالای نقدینگی یعنی رشدی که متناسب با رشد اقتصاد و تولید نباشد بنابراین می تواند تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد مملکت ایجاد کند.

ندری اظهارداشت: نقدینگی در اثر فعالیت اعتباری بانک ها ایجاد می شود به عبارت ساده تر منشا شکل گیری نقدینگی فعالیت بانک هاست.

وی گفت: رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد ارزش افزوده در اقتصاد و تو لید باشد آسیبی به اقتصاد وارد نخواهد کرد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: اگر فعالیت بانک ها خارج از کنترل باشد و بیش از حد نقدینگی و تقاضا در اقتصاد ایجاد کنند این عامل می تواند موجب افزایش قیمت ها وتورم در جامعه شود چرا که منابع واقعی مورد نیاز در اقتصاد بسیار محدود است. 

رادیو اقتصاد

[ad_2]