1

هزینه هر ایرانی برای دولت چقدر است؟

[ad_1]

اعلام میزان هزینه‌کرد دولت در بخش‌های مختلف؛

با احتساب مصارف بودجه عمومی دولت به ازای هر ایرانی در سال آینده ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان هزینه می‌کند.

کل مصارف بودجه عمومی در سال آینده برابر با ۴۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با احتساب جمعیت ایران، ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان به ازای هر نفر خواهد شد.

 به این ترتیب سهم ایرانیان در ماه از این اعتبار ۴۵۵ هزار تومان می شود. این اعتبار به عبارت دیگر هزینه خدماتی است که سالانه ایرانیان در بخش های مختلف اعم از بهداشت و درمان و بیمه و قانونگذاری و … دریافت می کنند.

 پیش بینی های صورت گرفته نشان می دهد با احتساب بودجه عمومی، هر ایرانی در ماه اعتباری در حدود ۶۰۰ تومان خرج مجلس شورای اسلامی می کند و ۳۱ هزار تومان صرف دفاع از کشور می نماید.

 هزینه مصرف شده برای نظم و امنیت به ازای هر ایرانی ۲۰ هزار تومان و هزینه مصرفی برای هر ایرانی در بخش آموزش و پرورش ۴۹ هزار تومان است. سهم هر ایرانی ۲۰ هزار تومان بابت آموزش عالی، ۱۴ هزار تومان برای بهداشت و ۴۹ هزار تومان برای درمان است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش تاکید دارد هر ایرانی ماهانه ۴۶۰۰ تومان صرف تامین منابع آبی کشور، ۱۹۰۰ تومان صرف فرهنگ و هنر و ۱۳۰۰ تومان صرف اموردین و مذهب می‌کند.

در این راستا ۳۸۰۰  تومان خرج ارتباطات و ۴۰۰ تومان صرف گردشگری و ۴۰۰ تومان صرفمحیط زیست می شود. جدول پیش رو به تفکیک مقدار بودجه عمومی که دولت به ازای هر ایرانی در سال ۱۳۹۸ خرج خواهد شد را در بر دارد.  لازم به توضیح است که در متن میزان هزینه کرد بودجه به صورت ماهانه توضیح داده شد.

5114694

سرانه مالیات پرداختی چقدر است؟

بررسی ها نشان می دهد هر ایرانی به صور متوسط در سال حدود یک میلیون و ۸۴۹ هزار تومان مالیات پرداخت می کند. این رقم در هر ماه حدود ۱۵۴ هزار تومان می شود. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تاکید دارد میزان خدمات دریافتی ایرانی ها سه برابر مالیاتی است که پرداخت می کنند. بدیهی است این تفاوت از محل سایر درآمدهای دولت نظیر فروش نفت، واگذاری شرکت های دولتی و … تامین می‌شود.

 جدول شماره دو نیز میزان بودجه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در ماه ۱۳۹۸ خرج می شود را در بردارد.

5114695

 

خبرآنلاین

[ad_2]