1

سهم صادرات غیر‌نفتی از تولید ناخالص داخلی رشد کرد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، سهم صادرات کالایی در GDP  به عنوان سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴-۱۵ به بیش از ۱۳ درصد رسیده است. همچنین سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۵ -۲۰۱۴ بیش از ۱۷ درصد گزارش شده است.

این گزارش سهم بازرگانی داخلی از تولید را در قیاس با کشورهای کره جنوبی ( بیش از ۴ درصد) مالزی (بیش از ۱۰درصد) و ترکیه (بیش از ۴ درصد) برای کشورمان بیش از ۱۴ درصد اعلام کرده است.

گفتنی است این آمار بر اساس داده های بانک مرکزی و آمار سایر کشورها بر  اساس داده های UNCTAD  منتشر شده است.

[ad_2]

Source link