1

دستورالعمل ارائه اظهار نامه هاي تاسيسات توليد كننده مواد خارج از جداول سه گانه كنوانسيون منع گسترش ، توليد ، انباشت ، بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها

[ad_1]

مرجع صادر کننده:معاونت امور صنایع

شماره:4021

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۵

محدوده شمول:سازمان صنعت معدن و تجارت استانها – دفتر صنایع غیر فلزی

[ad_2]

Source link