سامانه پرسش و پاسخدسته بندی: مشاوره واردات و صادراتسوال در مورد اعتبارات اسنادی
admin عضو سایت asked 5 ماه ago

آیا خریداران خارجی کالاهای ایرانی نیز موظف به استفاده از بیمه های ایرانی هستند؟ ۲٫ . در صورت باز کردن L/C با توجه به اینکه بانکها فقط از لحاظ ظاهری اسناد حمل را بررسی می کنند در صورت تقلبی بودن اسناد ارائه شده از جانب فروشنده، بانک ها مسئولیت آن را نمی پذیرند در این صورت تکلیف خریدار چه می باشد؟ این مشکل را چگونه باید برطرف کرد؟ ۳٫ در اعتبارات اسنادی آیا متقاضی می تواند در درخواست گشایش اعتبار خود (red clause) دو نفر را با درصدهای مشخص به عنوان ذی نفع معرفی کند ؟

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

خریداران خارجی موظف به استفاده از ببمه های ایرانی نمی باشند و اختیاری است. ۲- در l/c بانک ها فقط با اسناد کار دارند و مقررات ucp600 تکلیف بانک ها را روشن نموده است. منظور از تقلبی بودن اسناد چیست؟ برای جلوگیری از تقلبات به هنگام گشایش اعتبار می توان شرایطی را تعیین نمود مثلاً ارائه گواهی بازرسی قبل از حمل تعیین شده از طرف خریدار برای پرداخت وجه به فروشنده. ۳- در خصوص این سؤال باید با بانک گشایش کننده اعتبار مشورت شود.