admin عضو سایت asked 5 ماه ago

سلام آیا در حال حاضر واردات چغندر قند تازه، خشک کرده، سرد کرده یا یخ زده مجاز است؟

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

ورود آن با اخذ مجوز از اداره کل مواد خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع است.