سامانه پرسش و پاسخدسته بندی: مشاوره واردات و صادراتواردات نخود فرنگی و ذرت شیرین
admin عضو سایت asked 5 ماه ago

در مورد واردات نخود فرنگی و ذرت شیرین از شما سوال داشتم.با توجه به اولویت ده بودن این محصولات و قوانین وزارت محترم جهاد کشاورزی آیا در حال حاضر واردات این محصولات به کشور آزاد میباشد ویا ممنوع؟در صورت آزاد بودن نرخ تعرفه چقدر است؟باتشکر

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

حقوق ورودی ذرت شیرین با کد تعرفه ۰۷۱۰۴۰۰۰ برابر ۱۵ درصد به ازای هر کیلوگرم و حقوق ورودی نخود فرنگی با کد تعرفه ۰۷۰۸۱۰۰۰ برابر ۵۵ درصد به ازای هر کیلوگرم می باشد. ذرت شیرین در دو ماهه نخست سال به کشور وارد شده و واردات آن مجاز است. در خصوص امکان واردات نخود فرنگی از سازمان حفظ نباتات وازرت جهاد کشاورزی و یا دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شماره تماس ۷-۲۲۶۶۴۰۱۶ استعلام نمائید.