admin عضو سایت asked 5 ماه ago

سئوال:   با عرض سلام و خسته نباشید . من شرکت تولید دمپایی و کفش صندل را دارم . چند وقتی است که به فکر صادرات افتاده ام ، و بدین منظور کیفیت محصول تولیدی خود را بالا برده و قیمت آن را حدالامکان پایین آورده ام . اما مشتری خارجی ای برای محصولاتم پیدا نمی کنم . حال از شما عزیزان خواهشمندم دراین زمینه به من کمک کنید که بیشتر وقت خود را برای صادرات محصولم ، برای مطالعه بازار چه کشوری بگذارم ؟؟؟؟ با تشکر از زحمات فراوان شما برای پیشرفت ما تولید کنندگان در کشور عزیزمان

2 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

درچهارماهه نخست امسال ۶۷۰۵ تن انواع کفش و تجهیزات مرتبــط با آن به ارزش تقریبی ۴۱٫۳ میلیون دالر از کشور صادر شد. این میزان صادرات از نظر وزنی ۱۹٫۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۱٫۸ درصد در مقایسه با ۵۲٫۸ میلیون دالر صادرات شــش ماه اول سال گذشته کاهش نشان می دهد . کشورهای عراق ؛ افغانستان ؛ آذربایجان ؛ ترکمنستان ؛ و گرجستان بزرگتریــن بازارهای هدف کفش ایران در ســالهای اخیر هستند و عراق به عنوان کشوری که سهم ۶۰ درصدی درصادرات کفش ایران در ســال ۹۲ داشته است ؛ به عنوان بزرکترین بازار صادرات کفش ایران نام برده می شود . بعد از عراق کشورهای افغانستان و آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب با سهم ۱۹ درصد و ۹ درصد و ۷ درصد بازار های هدف صادراتی کفش ایران در سال ۹۲ بوده اند. جایگزین شدن کشورهای ترکیه و چین در بازار صادراتی کفش ایران در عراق در سال ۲۰۱۳ بزرگترین معضل در این بخش است. علی رغم رشد ۳۶ درصدی بازار کفش عراق در سال ۲۰۱۳ به ۲۰۱۲ از ۱۹۰ میلیون دالر به ۲۵۸ میلیون دالر ؛ ســهم ایران در بازار کفش عراق از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و این در حالی است که ترکیه رشد ۳۱ درصدی صادرات کفش به عراق را تجربه کرده است و موفق شد ارزش صادرات خود به عراق را از حدود ۸۰ میلیون دالر به ۱۰۵ میلیون دالر افزایش دهد در زمینه بازاریابی و تبلیغات باید عنوان کنم از چند سال قبل چند واحد تولیدی بزرگ کشور که تولیداتشان صادرات محور بوده است، اولین کنسرسیوم صادراتی کفش ایران را با برند پیکما آغاز نمودند که با بررسی و مطالعه و سفر به کشورهای آسیای میانه (تاجیک، ازبکستان) و آفریقا کشور کنیا به مطالعات و تحقیقات بازار و بررسی علائق آنها پرداختند. جهت اطلاعات دقیق تر می توانید به فایل اکسل پیوست که آمار دقیق صادرات انواع کفشهای ایران به تفکیک به کشورهای مختلف را نشان می دهید مراجعه نمایید.

admin عضو سایت answered 5 ماه ago

درچهارماهه نخست امسال ۶۷۰۵ تن انواع کفش و تجهیزات مرتبــط با آن به ارزش تقریبی ۴۱٫۳ میلیون دالر از کشور صادر شد. این میزان صادرات از نظر وزنی ۱۹٫۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۱٫۸ درصد در مقایسه با ۵۲٫۸ میلیون دالر صادرات شــش ماه اول سال گذشته کاهش نشان می دهد . کشورهای عراق ؛ افغانستان ؛ آذربایجان ؛ ترکمنستان ؛ و گرجستان بزرگتریــن بازارهای هدف کفش ایران در ســالهای اخیر هستند و عراق به عنوان کشوری که سهم ۶۰ درصدی درصادرات کفش ایران در ســال ۹۲ داشته است ؛ به عنوان بزرکترین بازار صادرات کفش ایران نام برده می شود . بعد از عراق کشورهای افغانستان و آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب با سهم ۱۹ درصد و ۹ درصد و ۷ درصد بازار های هدف صادراتی کفش ایران در سال ۹۲ بوده اند. جایگزین شدن کشورهای ترکیه و چین در بازار صادراتی کفش ایران در عراق در سال ۲۰۱۳ بزرگترین معضل در این بخش است. علی رغم رشد ۳۶ درصدی بازار کفش عراق در سال ۲۰۱۳ به ۲۰۱۲ از ۱۹۰ میلیون دالر به ۲۵۸ میلیون دالر ؛ ســهم ایران در بازار کفش عراق از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و این در حالی است که ترکیه رشد ۳۱ درصدی صادرات کفش به عراق را تجربه کرده است و موفق شد ارزش صادرات خود به عراق را از حدود ۸۰ میلیون دالر به ۱۰۵ میلیون دالر افزایش دهد در زمینه بازاریابی و تبلیغات باید عنوان کنم از چند سال قبل چند واحد تولیدی بزرگ کشور که تولیداتشان صادرات محور بوده است، اولین کنسرسیوم صادراتی کفش ایران را با برند پیکما آغاز نمودند که با بررسی و مطالعه و سفر به کشورهای آسیای میانه (تاجیک، ازبکستان) و آفریقا کشور کنیا به مطالعات و تحقیقات بازار و بررسی علائق آنها پرداختند. جهت اطلاعات دقیق تر می توانید به فایل اکسل پیوست که آمار دقیق صادرات انواع کفشهای ایران به تفکیک به کشورهای مختلف را نشان می دهید مراجعه نمایید.