admin عضو سایت asked 5 ماه ago

  سلام صادرات تراکتورهای کشاورزی از ایران بصورت خاص است یا عام؟ یعنی آیا صادرات این محصول فقط باید از طریق شرکت های خاصی صورت بپذیرد یا شرکت های بازرگانی نیز می توانندشخصا این محصول را با حجم کم یا بالا به سایر کشورها بفروش برسانند؟

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

با سلام، در ادبیات صادرات و بازرگانی بین الملل مفهومی با عنوان صادرات خاص و عام وجود ندارد. همچنین در مقررات صادرات و واردات ایران نیز هیچ تعریفی از صادرات عام و خاص نشده است و محدودیتی از این لحاظ دیده نمی شود. لازم به ذکر است تنها بعضی از محصولات، بدلیل شرایط خاص طبیعی و متولی بودن یک بخش در آن ها، به صورت انحصاری تولید و صادر می شوند که برای آن میتوان صنعت برق را مثال زد. اما در ارتباط با تراکتورهای کشاورزی، هیچ انحصار نه در تولید و صادرات دیده نشده است.