سامانه پرسش و پاسخدسته بندی: مشاوره عضویت و کارت بازرگانیشرایط دریافت کارت بازرگانی حقیقی
admin عضو سایت asked 5 ماه ago

با سلام و خسته نباشید خدمت شما. بنده علاقه مند به شروع بازرگانی هستم و قصد دریافت کارت بازرگانی حقیقی رو دارم ،می خواستم بپرسم که آیا برای دریافت این کارت لازمه که محل کسب در رابطه با رشته فعالیت به نام خودم داشته باشم ؟چون متاسفانه من دانشجو هستم و در حال حاضر محل کسب یا شرکتی ندارم . یک سوال دیگه هم داشتم که ممنون مشم راهنمایی کنید ،بنده اگر با کارت بازرگانی حقیقی شروع به واردات کالا کنم باید خودم محلی برای فروش آن داشته باشم یا اینکه می توانم صرفا کالای وارداتی را به خریداران این محصول بفروشم ؟ با تشکر از شما

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی استعلام از ادارات ۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها ( باامضای خود متقاضی ) (درمورد بند ۱ متقاضی باید شخصا” بهاداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکتهای محل خود مراجعه و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی بنماید ) ۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق ) ۳- اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بربلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی(با معرفی اتاق ) ۴- خرید تمبر بمبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود . ۵- اخذ کد اقتصادی ۶- گواهی از گمرک اعمال ماده ۷ عد م مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق ) مدارک شخصی متقاضی ۷- شش قطعه عکس ۴* ۶ (جدید ، ساده ، تمام رخ ، ترجیحا” رنگی وزمینه سفید و پشت نویسی شده ) . ۸- اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام ) ۷- اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار ( پشت ورو ) ۸- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو ) ۹- اصل وفتوکپی مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.) ۱۰-اصل سند مالکیت ششدانگ ودرصورت اجاره بودن محل ، اجاره نامه کد دار درسربرگ شورای اصناف به اضافه پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت وکسب وکار وتجاری باشد . (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود) فرمهای ارائه شده توسط اتاق جهت تائید ۱۱-تائید فرم الف مربوط به حساب جاری متقاضی ( ضمنا” بایداز افتتاح حساب جاری ۳ ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل شده باید دسته چک همان حساب تائید شده جهت درج شماره سریالها در فرم مربوطه ارائه گردد،و همچنیندر خصوص چک برگشتی بانک باید اعلام نظر نماید ) ۱۲-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء متقاضی توسط دفترخانه (فرمها ارائه خواهد شد.) فیش های واریزی ۱۳- فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان بمبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق ورودی. ۱۴-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزدبانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ، سرمایه تا ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۴۰۰۰,۰۰۰ ریال ، سرمایه بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ) ۱۵-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ریال ۱۶- فیش پرداختی بهحساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانینزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال عضویت در نشریه . ۱۷-فیش پرداختی به حساب ۰۵۰۰۰۴۲۶۳۹۶۰۹ بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اردبیل بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک کار آفرین – یا فیش پرداختی به حساب ۰۳۳۸۴۵۶۲۲۸۰۰۲ بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک ملی کارشناسان (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب نماید.) ۱۸-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۷۳۸۷۳۶۲۰۰۶ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای مدرک دیپلم و لیسانس های غیر مرتبط ومبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای دارندگان مدرک لیسانس اقتصادو مدیریت بازرگانی . ۱۹-فیش پرداختی به حساب ۲۱۷۵۷۶۰۹۷۲۰۰۴ بنام سازمان بازرگانی بمبلغ ۴۴۰,۰۰۰ ریال بانک ملی شعبه کارشناسان . ۲۰-اصل وکالت نامه رسمی درصورت داشتن وکیل بانضمام کارت شناسائی وکیل. تذکرات ۱- حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد. ۲- کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند . ۳- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد . ۴- برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد. ۵- آدرسهای درج شده در اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند . ۶- حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش وتحویل کارت الزامی است . موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی ۱ – شرکت تعاونی مرز نشینان ۲ – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند. ۳ – پیله وران ۴ – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار. ۵ – کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.