admin عضو سایت asked 5 ماه ago

شرکت من قصد اعطای نمایندگی به یکی ا ز کشورهای آسه آن دارد نیاز مند به مشاوره درخصوص چگونگی تهیه مفاد قرار داد اعطای نمایندگی دارم اگر نمونهایی وجود داشته باشد میتواند مشکل گشا باشد در غیر اینصورت رئوس آن را بفرملیید

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

آمار مبادلات تجاری ایران حاکی از آن است که طی دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، بیشترین میزان صادرات ایران به کشورهای عضو «سازمان همکاری اسلامی (OIC)، با سهم ۵/ ۳۷ درصدی از ارزش کل صادرات کشور بوده است؛ این در حالی است که کمترین میزان صادرات ایران، به کشورهای عضو «همکاری جنوب شرق آسیا (ASEAN) با سهمی معادل ۵/ ۱ درصد رقم خورده است، با این وجود ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌات ﻧﺸﺎن می دهد ﻛﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺗﺠﺎری در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آﺳه آن، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺻـادرات و واردات اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳش ﻳﺎﺑﺪ. در این منطقه سنگاپور یکی از بهترین و امن ترین محیط ها برای شروع یک کسب و کار جدید است. به گزارش بانک جهانی سنگاپور ۲ سال متوالی به عنوان بهترین کشور از لحاظ قوانین و شرایط تجارت شناخته شد. همچنین این کشور پس از ایالات متحده امریکا به عنوان پر رقابت ترین کشور شناخته شده است و پیشنهاد ما به شما ثبت شرکت در این کششور است. قوانین در سنگاپور ساده است : • حداقل یکی از مدیران باید مقیم کشور سنگاپور باشد و چنانچه مقیم سنگاپور نیست، اجازه کار از این کشور را دریافت کند. • اختلاط افراد مقیم سنگاپور و غیر سنگاپور در ثبت شرکت مجاز است. • فقط ۱$ برای سرمایه اولیه نیاز است. • حداقل یک مدیر و یک سهامدار برای ثبت یک شرکت نیاز است، این دو نفر میتوانند یکی باشند. • شرکت باید دارای یک آدرس محلی باشد. • دبیر شرکت، یک شرکت سنگاپوری باید حداقل ظرف مدت ۶ ماه یک دبیر انتخاب و معرفی کند. • سهامداران: هیچ محدودیتی برای وجود سهامداران خارجی وجود ندارد. برای اطلاع از مفاد و شرایط قرارداد، یک نمونه قرارداد اعطای نمایندگی ضمیمه شده است که پس از دانلود می تواند راه گشا باشد. هرچند استفاده از وکلا و مشاوران متخصص در این زمینه شدیدا توصیه می شود و این فایل ضمیمه شده به هیچ عنوان متضمنه موفقیت شما نخواهد بود.