[ad_1]

2897972 1541395129 - ۵ کشور بزرگ دنیا در حال جایگزینی دلار

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: یک استاد دانشگاه گفت: چین، کره جنوبی، برزیل، هند و روسیه برای کاهش هزینه های استفاده از دلار به سمت جایگزینی دلار در مبادلات اقتصادی خود حرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، ساسان شاه ویسی اقتصاددان و استاد دانشگاه رمز ارزها را پول موهوم دانست و گفت: نباید هویت سرمایه های ملی را با یک پول موهوم مبادله کنیم و البته که رمز ارز ها در سیاستگذاری های پولی امروز پول موهوم محسوب می شوند.

شاهویسی گفت: آمریکا بدون هیچ تلاشی و بدون پشتوانه، پول منتشر و اقتصاد کشورها را به دلار وابسته می کند و همچنین آمریکا برای تأثیرگذاری دلار بر مبادلات جهانی، توافقنامه ای با عربستان امضا کرد که بر اساس آن، دلارها مبتنی بر نفت قرار می گیرد.

این استاد دانشگاه گفت: یورو ۳۰ درصد از متغیرهای پولی جهان را در اختیار گرفته است و چین، کره جنوبی، برزیل، هند و روسیه برای کاهش هزینه های استفاده از دلار به سمت جایگزینی دلار در مبادلات اقتصادی خود حرکت می کنند که در این راستا برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه باید پایه پولی اصلی برای مبادلات مشخص شود که اکنون استفاده از یورو جایگزین مناسبی برای دلار است.

وی گفت: اکنون ۴۰ میلیارد دلار تراز تجاری چین با ماست بنابراین باید با مشخص شدن نرخ برابری در سبد مشترک به سمت انعقاد پیمان های دو جانبه حرکت کنیم و تأخیر کنونی در عقد این پیمان ها به دلیل مسائل ساختاری است. 

محمدسعید شادکار کارشناس مسائل پولی و بانکی نیزابراز داشت: رمز ارز ها بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری دارند و در برخی مواقع حجم بازاری آنها تا ۷۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش می یابد و همچنین تسهیل فرآیندهای پرداخت و فناوری پشت پرده رمز ارز ها موجب توجه به آنها شده است.

[ad_2]