[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر،  کمیسیون اصل ۹۰ انتصاب رییس یکی از تشکل های وارداتی در حوزه خودرو به سمت مشاور این کمیسیون را رد و تاکید کرد: مشی کمیسیون در رسیدگی به پرونده های مطروحه، دعوت از کارشناسان و صاحب نظران است و بر همین اساس از فرد مذکور نیز به عنوان کارشناس دعوت به عمل آمده و ایشان سمتی در کمیسیون اصل ۹۰ ندارند.

[ad_2]

Source link