ماموران گمرک موفق به کشف دو محموله جدید قاچاق انسان شدند.
این دو محموله صد و دومین و صد و سومین مورد کشف قاچاق انسان است که با هوشیاری ماموران گمرک و با استفاده از دستگاه های کنترلی پیشرفته کشف و ضبط می شود. بنا بر این گزارش، ماموران گمرک بازرگان با رصد یک کامیون خروجی موفق به کشف یک مورد قاچاق انسان شدند. ماموران این گمرک پس از بررسی مدارک کامیون که بدون بار در حال ورود به کشور بود و با بررسی آن به وسیله دستگاه ایکس متوجه حضور یک نفر در داخل کامیون شدند.این ماموران پس از بازرسی کامیون موفق به کشف یک نفر تبعه ایرانی شدند. وی قصد داشت با مخفی شدن در این کامیون به طور غیرقانونی به کشور وارد شود. با کشف این مورد، کشف قاچاق انسان از سوی ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۰۲ مورد رسید. این فرد از سوی ماموران گمرک به مراجع قضایی تحویل داده شد.در اقدام دیگری ماموران گمرک در بازرسی از یک دستگاه کامیون ورودی موفق به کشف یک مورد قاچاق انسان شدند و در این عملیات یک تبعه خارجی از داخل بار کامیون کشف و دستگیر شد. با الکترونیکی شدن گمرک و تجهز گمرکات کشور به دستگاه های پیشرفته ایکس ری، کشفیات قاچاق انسان در سال ۹۶ به ۵۵۰ نفر رسید.همچنین در سه ماهه نخست امسال­ ۱۰۲ مورد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک گزارش شده است. گمرک بازرگان و پس از آن گمرک دوغارون بیشترین کشفیات قاچاق انسان را در کارنامه دارند.