اخیرا اشیای تاریخی به قدمت یک هزار و ۲۰۰ سال در پی کاوش‌های پژوهشی و باستان شناسی از روستای تاریخی سرابکلان ایلام کشف شده است. این اشیا شامل ۹۴ سکه نقره و یک کوزه سفالی است.