1

کاهش قیمت تولید محصولات مرغداری در بهار ۹۶

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۰,۶۳ رسید که ۳,۷۷ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش و ۱۹.۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و گروه تخم مرغ به ترتیب با کاهش ۰.۴۱ و ۱۲.۷۱ درصدی، کاهش ۳.۷۷ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده­اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ۱۷.۴۴ و ۳۱ درصد افزایش، موجب افزایش ۱۹.۹۴ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته‌اند. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۶ نسبت به چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۵، ۱۶.۵۰ درصد (تورم سالانه)  افزایش داشته است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور به‌جز کرمانشاه نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با ۴۰,۲۳ درصد است. استان کرمانشاه ۱.۸۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به علاوه استان های کرمان و البرز به ترتیب با ۱۳.۵۴ درصد افزایش و ۱۷.۴۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند.

شاخص گروه­های اصلی

مرغ

در بهار ۱۳۹۶ شاخص گروه مرغ به ۲۸۱,۲۱ واحد رسیده که به ترتیب نسبت به فصل قبل ۰.۴۱ درصد کاهش و ۱۷.۴۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۱۸.۳۲، ۱۱.۰۵ و ۴۶.۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­اند. همچنین پولت، مرغ گوشتی به ترتیب ۱.۰۹ و ۱.۷۶ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه ۴.۶۹ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.

تخم مرغ

در بهار ۱۳۹۶ شاخص گروه تخم مرغ به ۱۷۹,۳۲ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۲.۷۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۰ درصد افزایش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۴.۴۷ و ۲۰.۵۹ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۳۴.۸۲ و ۲۶.۸۶ درصد افزایش داشته است.

سایر

این گروه شامل کود است که به ترتیب ۰,۲۱ و ۰.۵۲ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

[ad_2]

Source link