1

چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا پایان داد؟ (قسمت دوم) + …

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: داستان جهان شمولی دلار از سال 1944 و کنفرانس برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر ایالات متحده شروع شد. این رویداد به منظور ساماندهی به اوضاع مالی و پولی بعد از جنگ جهانی دوم با حضور متفقین شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، در این سالها با افول اقتصاد انگلستان و کنار گذاشته شدن ان از رهبری نظام اقتصادی جهان، امریکا به سرعت جایگاه انگلیس را با توانی مضاعف بدست آورد. نگاهی به سیاستهای اقتصادی امریکا در این دوره می‌تواند ریشه‌های سلطه اقتصادی امریکا را بعد از جنگ جهانی دوم و تا کنون بر اقتصاد جهان نشان دهد

[ad_2]