1

پرداخت بیش از ۳۶هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک های ملت و ملی به ترتیب با ۶۵۷۶.۲ و ۵۰۳۸.۱ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.  

2


همچنین درمجموع تسهیلات پرداختی از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ به شرکت های دانش بنیان، معادل ۶۱۸۳۷.۸ میلیارد ریال تسهیلات بوده که این میزان به تفکیک برای بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به ترتیب معادل ۱۴۴۶۱.۲، ۲۵۰۵۱.۳ و ۲۲۳۲۵.۳ میلیارد ریال بوده است.

لازم به ذکر است، مانده کل تسهیلات اعطایی به ۱۱۳۰ شرکت دانش بنیان در پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۳۴۰۶.۷ میلیارد ریال (میانگین به هر شرکت ۵۶.۱ میلیارد ریال) است. بیشترین مانده به بانک های ملی(۱۰۶۱۹.۱میلیارد ریال)، ملت ( ۹۵۴۲.۵میلیاردریال) و صادرات (۹۰۶۱.۱ میلیارد ریال) تعلق دارد.     

 


خاطرنشان می شود، مانده مطالبات غیرجاری به میزان  ۱۰۱۳۲.۵ میلیارد ریال (متعلق به ۱۶۷ شرکت) و معادل  ۱۶ درصد کل مانده تسهیلات است.   

گفتنی است، مانده مطالبات غیرجاری شامل ۲۶۳۲.۶ میلیارد ریال سررسید گذشته (۷۲ شرکت)، ۱۵۱۴.۱ میلیارد ریال معوق (۴۲ شرکت) و ۵۹۸۵.۸ میلیارد ریال مشکوک الوصول (۵۳ شرکت) است.

[ad_2]