[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، فرهاد دژپسند در مراسم روز حسابدار که صبح امروز برگزار شد با بیان اینکه یکی از ستون‌های حکمرانی خوب شفافیت گزارشگری در امور مالی است گفت: حسابداری جزو لاینفک اقتصاد خزانه‌داری کل به حساب می‌آید.

وی افزود: علاوه بر بخش دولت بخش غیردولتی نیز تحت تأثیر حسابداری است امیدواریم یک رابطه دوسویه در این حوزه ایجاد شده و از اموالی که سرمایه جامعه حسابداری استفاده کنیم.

دژپسند با بیان اینکه اوایل سال ۸۰ در زمان بازنگری قانون تجارت جای حسابداران در جمع کارشناسان خالی بود گفت: غالبا تخصص حسابداری در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار نمی‌گرفت که امروز این رویه تغییر کرده است.

وی ادامه داد:‌در زمان قانون محاسبات نیز ضرورت بهره‌گیری از تخصص حسابداران حس شد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از حسابداران در حکمرانی خود مورد توجه است گفت: نمی‌توان از حکمرانی خوب سخن گفت اما از شفایت و گزارشگری مالی بحثی به حساب نیاید.

دژپسند تاکید کرد: یکی از ارکان جدی تحول نظام بودجه‌ریزی حسابداری تعهدی است و برخی کارشناسان معتقدند بدون حسابداری تعهدی پیاده‌ریزی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوعیت ندارد.

وی افزود: یکی از ارکان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خزانه‌داری کل است و بخش قابل توجه آن مربوط به جامعه حسابداری می‌باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد در امر حسابرسی مگر در موارد خواست نباید درگیر تصدیگری شود گفت: فقط در موارد ویژه باید سازمان حسابرسی به این مسئله ورود کند.

انتهای پیام/

 

[ad_2]