آمار گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ حاکی از آن است که در مدت مذکور بیش از ۱۱۴ تن انواع سینی‌ها، دیس‌ها، بشقاب‌ها، فنجان‌ها وغیره ازکاغذ یامقوا وارد کشور شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ حاکی از آن است که در این مدت بیش از ۱۱۴ تن انواع سینی‌ها، دیس‌ها، بشقاب‌ها، فنجان‌ها وغیره ازکاغذ یامقوا وارد کشور شده است.

بر اساس آمار این حجم از ظروف باعث خروج ۷۰۱ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۶۲ تومان و یا به عبارتی ۲۰۸ هزار و ۲۰۳ دلار شده است.

بنا بر آمار این حجم واردات از ۹ کشور امارات متحده عربی، انگستان، ایتالیا، تایلند، تایوان، چین، ژاپن، مالزی و سایر کشور‌های خارجی وارد شده است.

در این زمینه کشور چین با حجم بیش از ۷۱ تن بیشترین صادرات را به ایران داشته که این حجم صادرات به ارزش ۱۳۰ هزار و ۸۲۸ دلار یا به عبارتی ۴۳۸ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۵۱۵ تومان بوده است.