1

نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه با نفت 0.4 درصد و بدون نفت 0.3 درصد شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣.٧٣٨.٨٩٥ میلیارد ریال با نفت و ٢.٨٩٩.٥٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.

بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣.٧٣٨.٨٩٥ میلیارد ریال با نفت و ٢٨٩٩٥٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٢٤٦٢١ میلیارد ریال و بدون نفت ٢٨٩١٨٧٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 0.4 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢,٥-،   گروه صنعت١.٢ –  و گروه خدمات ٢.٣ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

انتهای پیام/

[ad_2]