نرخ تورم میوه و خشکبار خانوارهای شهری در دوره فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ماه ۱۳۹۶ را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.Source link