[ad_1]

اینفوگرافی زیر، نرخ تورم ماهانه کل خدمات خانوارهای شهری در دوره ۹۶-۱۳۹۰ را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link