[ad_1]

در اینفوگرافی زیر، نرخ تورم ماهانه آموزش خانوارهای شهری در دوره ۹۶-۱۳۹۰ را مشاهده می کنید.آمار حکایت از افزایش در دو ماه اخیر را دارد.

[ad_2]

Source link