[ad_1]

در اینفوگرافی زیر نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ خانوارهای شهری در دوره فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ماه ۱۳۹۶ را می بینید.

[ad_2]

Source link