رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت سالانه بنادر، ناوگان دریایی را پاسخگوی واردات و صادرات کشور دانست.
محمد راستاد در حاشیه مراسم تقدیر از ۳۸ دریانورد نمونه گفت: کشورمان با دارا بودن ناوگان بزرگ دریایی برای حمل کالای تجاری، کانتینری و ناوگان نفتکش تحت مالکیت پرچم نیاز کشور را در زمینه صادرات و واردات تامین می‌کند.

وی با بیان اینکه کشورمان دارای بنادری است که از نظر پذیرش کشتی‌ها در سطح منطقه بعنوان مهمترین بنادر دنیا محسوب می شود ادامه داد: بالغ بر ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت سالانه بنادر تجاری از آن ایران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اعمال تحریم های جدید آمریکا در حوزه کشتیرانی تصریح کرد: در دوران تحریم قبل نیز شاهد تردد ناوگان بزرگ کشتیرانی دنیا بودیم و تحریم‌ها نمی‌تواند در تردد ناوگان بین‌المللی به مقصد بنادر اصلی ما محدودیتی ایجاد کند اما ممکن است شاهد حضور تعدادی از خطوطی که سهمشان از بنادر ما ناچیز باشد، نباشیم که از این امر نگرانی هم نداریم.