[ad_1]

به گزارش ایرنا، در دیدار مرتضی عبادی با فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق، وی اقدامات صورت گرفته برای توسعه تجارت بین اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران را برشمرد و تاکید نمود در نتیجه اقدامات صورت گرفته حجم تردد مرزی از نقطه مرزی تمرچین -حاج عمران به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به لزوم تعامل بین گروه ها و جریانات سیاسی در اقلیم کردستان، حمایت جمهوری اسلامی ایران از استقرار ثبات در عراق و اقلیم کردستان را مورد تاکید قرار داد.

فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق نیز در این دیدار با ستودن پیگیری ها، تلاش هر چه بیشتر برای توسعه روابط تجاری و بازرگانی را خواستار شد.

گفتنی است در ماههای گذشته سطح روابط اقتصادی و ترددی در کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران شاهد رشد گسترده ای بود.

 

[ad_2]