برای مشاهده و دانلود لیست کامل کدهای جهانی کل گمرکات کشور میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود کدهای جهانی گمرکات ایران