1

قیمت های نجومی مسکن در برخی مناطق تهران

[ad_1]

… ماده 57 – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: …

…. چون قیمت سمند، بالاتر بود و در یک سطح قیمتی بالاتر قرار می گرفت. در آن زمان با افزایش تیراژ تولید پراید، ارزان ترین خودروی بازار شد. یعنی به قسمت خودروهای ارزان آمد. پراید ارزان ترین خودرویی بود که موجود بود. در همان سال ها رنو 5 حذف شده بود و در نتیجه فضای بسیار خوبی برای پراید به وجود آمد. …

جدید علیه ایران و تاثیر آن بر بازار ارز کشیده می شود. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار ارز، فاکتورهای مختلفی می تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد، به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت های رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، می تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. …

…. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار ارز، فاکتورهای مختلفی می تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد، به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت های رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، می تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. …

[ad_2]

Source link