83

 به اطلاع می رساند، کلیه واردات موبایل از مورخ ۹۴/۰۹/۱۵ مشمول درج شناسه IMEI در سامانه گمرک می باشد، بنابراین ارایه شماره شناسه بین المللی تجهیزات موبایل (IMEI) برای کلیه تجهیزات موبایل در زمان ثبت اظهار نامه در سامانه تجارت فرامرزی گمرک به آدرس : epl.irica.ir الزامی است. در غیر اینصورت گمرکات جمهوری اسلامی ایران از هر گونه ترخیص کالای مذبور جلوگیری خواهند نمود.

با تشکر