[ad_1]

ساز و کار «نذر» از یک جهت،‌ برای رفع حاجات فردی تعبیه شده است؛ اما از سوی دیگر، ساماندهی آن در قالب خدمات اجتماعی می‌تواند راهگشای بسیاری از نیازهای جامعه باشد.

[ad_2]

Source link