[ad_1]

محمدحسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در خصوص انتظار کشیدن برای راه اندازی مجرای مالی مستقل میان اروپا و ایران اظهار داشت: هیچگاه نباید امور اقتصادی کشور را متوقف برنامه های سایر کشورها کرد. این تجربه تلخی است که تاریخ چند دهه اخیر و همچنین کنش و واکنش های پیرامون برجام به ما نشان داده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اروپا برای اعاده حیثیت خود و همچنین بازآفرینی هویت خود، می خواهد در برابر فشارها و یک تازی های ترامپ مقاومت کند و همین که تلاشی را برای راه اندازی یک مرکز برای تسویه حساب تجارت هایش با ایران پایه ریزی کرده است، کار بزرگی انجام داده، اما اینکه ما منتظر به ثمر نشستن آن باشیم و امور داخلی خودمان را به آن گره بزنیم، خطای بزرگ و استراتژیکی است و اگر چنین خطایی را مرتکب شویم، تاریخ از آن به ازدست دادن فرصت های طلایی یاد خواهد کرد.

برخوردار اضافه کرد: اروپا به دنبال آن است که مکانزیمی را برای بقای تجارت و تبادل مالی با ایران راه اندازی کند و ممکن است در پشت آن به سمت تجارت تهاتری پیش برود یا اینکه نوعی از ارز مجازی و اعتباری را راه اندازی کند ولی موضوع این است که این کار برای اروپا هزینه های اقتصادیی را در بردارد که معلوم نیست به آن تن دهد.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که دولت های اروپایی بر شرکت ها و کمپانی هایشان، سیطره و حکمرانی ندارند که آن ها را به صورت دستوری و الزامی وادار به همراهی با این سیستم ویژه خود کنند. بنابراین حتما باید این مسیر، تضمین کننده منافع شرکت های اروپایی باشد و این موضوع در دنیای درهم تنیده امروز که شرکت ها شکل چند ملیتی پیدا کرده اند، بسیار پیچیده، دشوار و زمان بر خواهد بود.

برخوردار با تاکید بر این نکته که اقتصاد تشنه برنامه ریزی است، اظهار داشت: تا زمانی که اروپا بتواند به معنای واقعی، سازوکار مالی ویژه خود را راه اندازی کند، دولت باید به سرعت و بدون وقت کشی، به سمت عمق بخشیدن به تولید داخلی حرکت کند، از توان اساتید دانشگاهی بهره برداری کند، دولت الکترونیک را با شدت و جدیت توسعه بخشد و سرمایه های اجتماعی را در حوزه اقتصاد کشور تقویت کند.

وی ادامه داد: دولت باید به پتانسیل تشکل های اقتصادی که به صورت تخصصی فعالیت می کنند، اعتماد کند و بخش هایی از امور را به آن ها تفویض کند. دولت باید باور کند که در دوران جدید، نقش، ماموریت و تعریف دولت تغییر کرده و چاره ای جز واگذاری امور ندارد.

برخوردار در پایان تاکید کرد: اروپا تصمیم بزرگی باید بگیرد تا بتواند این مکانیزم را راه اندازی کند، اما از آن بزرگ تر، تصمیم دولت خودمان است که با خود کنار بیاید و به جای احتکار فرصت ها و موقعیت ها، امور را به تشکل ها واگذار کند.

انتهای پیام/

[ad_2]