واردات قطعی کالا، مسیر زرد گمرکی2 - فرایند واردات قطعی کالا، مسیر زرد گمرکی

در این مقاله ما به شما مراحل ترخیص کالا با شیوه واردات قطعی از طریق مسیر زرد گمرکی را شرح میدهیم  . توجه نمایید در واردات قطعی مبنا بر استفاده از کارشناس مجازی و سامانه دور اظهاری گمرک میباشد.

 

مرحله اول: شروع

 • ارسال اطلاعات مربوط به مانیفست کالا توسط شرکت حمل کننده به گمرک قبل از شروع عملیات حمل (به صورت الکترونیکی)(درحال حاضر صرفا درگمرکات دریایی
  فعال می باشد.)
 • صدور قبض انبار به صورت الکترونیکی
 • صدور ترخیصیه سیستمی توسط شرکت حمل و نقل و اعلام به صاحب کالا جهت انجام اظهار الکترونیکی (درحال حاضر صرفا درگمرکات دریایی فعال می باشد.)
 • مراجعه صاحب کالا به سامانه اظهار از راه دور ، انجام اظهار الکترونیکی ،اسکن اسناد و اخذ شماره ثبت یا سریال
 • ارسال پیامک به صاحب کالا و تأیید ثبت اظهارنامه در سامانه جامع امور گمرکی
 • انتخاب نحوه پرداخت حقوق ورودی متعلقه

 

مرحله دوم  : گروه روسای سرویس ارزیابی و کارشناسان

 •  تعیین رئیس سرویس:رئیس سرویس از بین تمامی روسای سرویس گمرک محل تخلیه کالا تعیین می گردد
 •  تعیین کارشناس مجازی :کارشناس از بین تمامی کارشناسان گمرکات تعریف شده در سیستم تعیین می گردد
 •   تایید مسیر

 

مرحله سوم  : نمونه برداری و اخذ مجوزهای واردات

اگر کارشناس مجازی گمرک دستور به نمونه برداری از بار وارداتی شما دهد درخواست ترخیص کالای شما به یکی از آزمایشگاه های مورد تایید سازمان استاندارد و گمرک جهت نمونه برداری و اعلام نظر سیستمی ارجاع داده میشود

در صورتی هم که نیاز به نمونه برداری نباشد مراحل بعدی به شرح ذیل میباشد

 • بررسی اسناد
 • نظارت بر تخصیص سیستمی مجوزهای مورد نیاز
 •  کارشناسی نهایی در مهلت مقرر

 

مرحله چهارم

 • پرداخت حقوق ورودی
 •  کنترل و تایید نهایی توسط رییس سرویس
 • صدور پروانه الکترونیکی
 • ارسال پیامک به صاحب کالا و تأیید صدور پروانه الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی

 

مرحله پنجم : ارسال به بازبینی گمرک

 • کنترل سیستمی مجوز های مورد نیاز وصدور مجوز
 • بارگیری توسط درب خروج
 • کارشناسی درب خروج
 • دریافت اصل اسناد لاک ومهر شده
 • -مراجعه به گارد ورود
 • صدور مجوز ورود
 • ورود کامیون جهت بارگیری
 • اسکول ورود و توزین

 

مرحله ششم : انبار

 • بارگیری و صدور بیجک الکترونیکی و مراجعه به باسکول

 

مرحله هفتم  : خروج بار از گمرک

 • تأیید بیجک بین
 • مراجعه به گارد خروج
 • تأیید و خروج کالا از گمرک و صدور پروانه عبور الکترونیکی

 

همانطور که میتوانید مشاهده بفرمایید پروسه ترخیص کالا دارای مراحل بسیاری میباشد که علاوه بر داشتن اطلاعات کافی از کلیه این پروسه ها داشتن تجربه و ارتباطات میتواند تاثیر بسزایی در زمان و هزینه ترخیص کالای وارداتی شما داشته باشد.

از این رو توصیه میکنیم برای انجام فرایند ترخیص کالای خود از خدمات ترخیص کالای گروه تجاری ققنوس استفاده نمایید  .

برای براورد هزینه و استعلام قیمت لطفا با دفتر مرکزی گروه تجاری ققنوس در ایران تماس حاصل نمایید.