[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه ای به گمرک از ممنوعیت صادرات ۷ ردیف کالای مصرفی در قالب ۳۳ دریف تعرفه خبر داد.

بر این اساس صادرات مرغ، لاستیک، شکر، کازئین( پروتیئن شیر)، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع مشتقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و حسابداری ممنوع شد.

بنابراین گزارش با توجه به نیاز بازار داخلی به این کالاها و انجام صادرات بی رویه و از طرفی اختصاص یارنه و ارز دولتی برای تولید این محصولات، دولت خروج این کالاها از کشور در قالب صادرات را ممنوع کرد.

13970910125915233160367410

13970910130007624160367610

[ad_2]