سازمان‌های مالی و اعتباری روسیه از افزایش تقاضای کارفرمایان روسی برای باز کردن حساب‌های غیردلاری برای استفاده در مبادلات خبر دادند.