1

سیف: بحران نقدینگی را موسسات غیرمجاز ایجادکردند

[ad_1]

سپرده های اشخاص استفاده می کنند. حفاظت از سپرده های خرد سپرده گذاران در برابر زیان های ناشی از ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقای ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طریق ایجاد نهاد ضمانت/ بیمه سپرده ها انجام می شود. نهاد ضمانت سپرده ها در کنار قوانین و مقررات بانکی، نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی از عناصر مهم شبکه گسترده امنیت مالی هر کشوری محسوب می شود. …

بانک دی با اشاره به وضعیت ایجاد شده در اقتصاد کشور مبنی بر جذابیت نرخ های با سود بالا و استفاده رقبا از این ابزار در جلب مشتری، گفت: رقابتی که بین بانک ها بر سر پرداخت سود ایجاد شده، رقابتی کاذب است که نتیجه ای جز افزایش نرخ تمام شده پول ندارد . وی با تاکید بر اینکه باید رقابت بانک ها برای جذب منابع از افزایش نرخ به سوی ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت سوق داده شود افزود: …

گذاران برخی از موسسات مالی و اعتباری پیش آمده و به نوعی نظام بانکی کشور را درگیر کرده، شاهدی بر این قضیه است. هدف و نقش محوری استانداردهای کفایت سرمایه در هر بانک، برقراری ثبات و افزایش توان جذب زیان های احتمالی است تا از این طریق، سازوکارهای لازم برای حمایت از سپرده گذاران و سایر ذی نفعان در شرایط ورشکستگی بانک مهیا شود. از آنجا که معمولاً بحران های بانکی به دلیل سلب اعتماد سپرده گذاران از یک بانک یا …

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: کارشناس مسائل بانکی گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر مجازباید در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و تحت نظارت این بانک در یک موسسه یا بانک مجاز ادغام شوند. به گفته وی، این موسسه ها و تعاونی ها طی چند سال اخیر بدون این که قوانین پولی و مالی را رعایت کنند اقدام به جذب سپرده و اعطای تسهیلات کرده اند که این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شبکه پولی کشور شده است. …

نظام بانکی جهانی مزید بر علت شده است. در نتیجه به نظر می رسد تا زمانی که روابط کارگزاری بانک های جهانی با شبکه بانکی کشور برقرار نشود، بازار آزاد روز به رزو گسترده تر شده و فرآیند نظارت و کنترل را دشوارتر می کند. …

های نظام بانکی جهانی مزید بر علت شده است. در نتیجه به نظر می رسد تا زمانی که روابط کارگزاری بانک های جهانی با شبکه بانکی کشور برقرار نشود، بازار آزاد روز به رزو گسترده تر شده و فرآیند نظارت و کنترل را دشوارتر می کند. …

…. یکی از اهداف اصلی برای نظام های بیمه سپرده، عبارت است از کمک به ایجاد ثبات در نظام مالی و حمایت از سپرده گذاران. هرچه این اهداف به شکل شفاف تر برای عموم مردم بازگو شود و هرچه مردم باور بیشتری نسبت به توان نظام بیمه سپرده در دستیابی به این اهداف داشته باشند، اثربخشی نظام بیمه سپرده بیشتر خواهد بود. اصل دوم: الزامات و اختیارات …

… در این سال ها ادغام بانک ها و اصلاحات گسترده مالی صورت گرفت که در نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در سال 1999 به 7/ 10 درصد افزایش یافت. به طور متوسط از سال 1998 تا 2015 اقتصاد این کشور سالانه 63/ 4درصد رشد کرده است. نرخ بهره سپرده ها از 28/ 13 درصد در سال 1998، به 8/ 1 درصد در سال 2015 تنزل پیدا کرده است. …

[ad_2]

Source link