روند رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بررسی شد بر اساس این گزارش در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۶ صادرات غیر نفتی از مرز ۴۰ میلیارد دلار عبور کرد.Source link