1

روند تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام تجاری و غیرتجاری +نمودار

[ad_1]

نوسان اقلام قابل‌تجارت بیش از نوسان اقلام غیر‌قابل‌تجارت بوده و این باعث اثرگذاری در نرخ تورم کل شده است. نمودار زیر، روند تورم نقطه به نقطه و ماهانه اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت را نشان می دهد.

منبع:
اقتصاد آنلاین

[ad_2]

Source link