[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۹۵ روز معاملاتی تعداد ۴۱۰میلیارد و ۷۶۹میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۲۵۶هزار و ۸۰۴میلیارد ریال در ۲۴میلیون و ۷۴۳هزار و ۶۶۵دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۲۸۳میلیارد و ۳۲۱میلیون سهم به ارزش ۷۱۹هزار و ۲۵۲میلیارد ریال در ۱۳میلیون و ۸۷۱هزار و ۳۸۸نوبت در بازار اول؛ ۱۲۰میلیارد و ۲۱۵میلیون سهم به ارزش ۳۸۶هزار و ۸۶۳میلیارد ریال در ۱۰میلیون و ۶۳۱هزار و ۷۳۷نوبت در بازار دوم؛ ۱۰۶میلیون سهم به ارزش ۱۰۵هزار و ۲۱۰میلیارد ریال در ۲۹هزار و ۷۷۳نوبت در بازار بدهی؛ ۲میلیارد و ۷۴۳میلیون سهم به ارزش ۱۸۸میلیارد ریال در ۴ هزار و ۶۷۳نوبت در بازار مشتقه و ۴میلیارد و ۳۸۴میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۵هزار و ۲۹۱میلیارد ریال در ۲۰۶هزار و ۹۴نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۹۰واحد آغاز کرده است تاکنون با ۶۸هزار و ۵۳۹واحد افزایش معادل ۷۱درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۶۴هزار و ۸۲۹واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۵۳هزار و ۷۲۷واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۱۹هزار و ۸۴۴واحد افزایش مواجه شده‌اند.

[ad_2]